_version_ 1799173254852640768
annif_keywords_txtF_mv demokratia kuntaliitokset diskurssianalyysi keskustelu deliberatiivinen demokratia
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p742 http://www.yso.fi/onto/yso/p10511 http://www.yso.fi/onto/yso/p7829 http://www.yso.fi/onto/yso/p14004 http://www.yso.fi/onto/yso/p26185
author Lumijärvi, Satu-Sinikka
author2 Faculty of Education Kasvatustieteiden tiedekunta Kasvatustieteiden laitos Department of Education University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Education Kasvatustiede 102
author_facet Lumijärvi, Satu-Sinikka Faculty of Education Kasvatustieteiden tiedekunta Kasvatustieteiden laitos Department of Education University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Education Kasvatustiede 102 Lumijärvi, Satu-Sinikka
author_sort Lumijärvi, Satu-Sinikka
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Kasvatustieteiden laitos
faculty_txtF Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
first_indexed 2023-03-22T10:01:27Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Maisterivaiheen työ
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Millaista demokratiaa? : diskurssianalyysi tavoitellun kuntaliitoksen (Oulainen-Vihanti) keskusteluista vuosina 2011-2014</title><title type="alternative">Diskurssianalyysi tavoitellun kuntaliitoksen (Oulainen-Vihanti) keskusteluista vuosina 2011-2014</title><creator>Lumij&#xE4;rvi, Satu-Sinikka</creator><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Education</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Kasvatustieteiden tiedekunta</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Kasvatustieteiden laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Education</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Education</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Kasvatustiede</contributor><contributor type="oppiainekoodi">102</contributor><subject type="other">Demokratia</subject><subject type="other">diskurssianalyysi</subject><subject type="other">kuntaliitos</subject><subject type="other">deliberaatio</subject><subject type="other">my&#xF6;h&#xE4;ismoderni</subject><subject type="other">osallistuva kansalaisuus</subject><subject type="other">sosiaalinen vuorovaikutus</subject><subject type="method">Diskurssianalyysi</subject><subject type="yso">demokratia</subject><subject type="yso">kuntaliitokset</subject><subject type="yso">sosiaalinen vuorovaikutus</subject><subject type="yso">kansalaisuus</subject><subject type="yso">deliberatiivinen demokratia</subject><available>2014-12-18T06:07:20Z</available><issued>2014</issued><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><identifier type="other">oai:jykdok.linneanet.fi:1453956</identifier><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/44945</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-201412183546</identifier><language type="iso">fin</language><rights lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><rights lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="accesslevel">restrictedAccess</rights><rights type="accessrights" lang="en">&lt;br&gt;&lt;br&gt;The author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival &lt;a href="https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities"&gt;workstation&lt;/a&gt; at Jyv&#xE4;skyl&#xE4; University Library reserved for the use of archival materials.</rights><rights type="accessrights" lang="fi">Tekij&#xE4; ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopiston kirjaston &lt;a href="https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat"&gt;arkistoty&#xF6;asemalta&lt;/a&gt;.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201412183546</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/44945/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201412183546.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-201412183546.pdf" type="application/pdf" length="1236669" sequence="1"/><recordID>123456789_44945</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_44945
language fin
last_indexed 2024-05-08T20:05:05Z
main_date 2014-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2014
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/44945\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201412183546.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-201412183546.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 102
publication_first_indexed 2014-03-22T10:01:27Z
publishDate 2014
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Lumijärvi, Satu-Sinikka Millaista demokratiaa? : diskurssianalyysi tavoitellun kuntaliitoksen (Oulainen-Vihanti) keskusteluista vuosina 2011-2014 Demokratia diskurssianalyysi kuntaliitos deliberaatio myöhäismoderni osallistuva kansalaisuus sosiaalinen vuorovaikutus Diskurssianalyysi demokratia kuntaliitokset kansalaisuus deliberatiivinen demokratia
subject_txtF Aikuiskasvatus
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_44945&index=0&size=large
title Millaista demokratiaa? : diskurssianalyysi tavoitellun kuntaliitoksen (Oulainen-Vihanti) keskusteluista vuosina 2011-2014
title_alt Diskurssianalyysi tavoitellun kuntaliitoksen (Oulainen-Vihanti) keskusteluista vuosina 2011-2014
title_full Millaista demokratiaa? : diskurssianalyysi tavoitellun kuntaliitoksen (Oulainen-Vihanti) keskusteluista vuosina 2011-2014
title_fullStr Millaista demokratiaa? : diskurssianalyysi tavoitellun kuntaliitoksen (Oulainen-Vihanti) keskusteluista vuosina 2011-2014 Millaista demokratiaa? : diskurssianalyysi tavoitellun kuntaliitoksen (Oulainen-Vihanti) keskusteluista vuosina 2011-2014
title_full_unstemmed Millaista demokratiaa? : diskurssianalyysi tavoitellun kuntaliitoksen (Oulainen-Vihanti) keskusteluista vuosina 2011-2014 Millaista demokratiaa? : diskurssianalyysi tavoitellun kuntaliitoksen (Oulainen-Vihanti) keskusteluista vuosina 2011-2014
title_short Millaista demokratiaa?
title_sort millaista demokratiaa diskurssianalyysi tavoitellun kuntaliitoksen oulainen vihanti keskusteluista vuosina 2011 2014
title_sub diskurssianalyysi tavoitellun kuntaliitoksen (Oulainen-Vihanti) keskusteluista vuosina 2011-2014
title_txtP Millaista demokratiaa? : diskurssianalyysi tavoitellun kuntaliitoksen (Oulainen-Vihanti) keskusteluista vuosina 2011-2014
topic Demokratia diskurssianalyysi kuntaliitos deliberaatio myöhäismoderni osallistuva kansalaisuus sosiaalinen vuorovaikutus Diskurssianalyysi demokratia kuntaliitokset kansalaisuus deliberatiivinen demokratia
topic_facet Demokratia Diskurssianalyysi deliberaatio deliberatiivinen demokratia demokratia diskurssianalyysi kansalaisuus kuntaliitokset kuntaliitos myöhäismoderni osallistuva kansalaisuus sosiaalinen vuorovaikutus
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/44945 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201412183546
work_keys_str_mv AT lumijärvisatusinikka millaistademokratiaadiskurssianalyysitavoitellunkuntaliitoksenoulainenvihan