_version_ 1780992670574837760
annif_keywords_txtF_mv lapset (ikäryhmät) osallisuus ohjaus (neuvonta ja opastus) nuoret lapsen kehitys
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p4354 http://www.yso.fi/onto/yso/p5164 http://www.yso.fi/onto/yso/p178 http://www.yso.fi/onto/yso/p11617 http://www.yso.fi/onto/yso/p2125
author Sinisilta, Niina
author2 Kasvatustieteiden tiedekunta Faculty of Education Opettajankoulutuslaitos Department of Teacher Education University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Luokanopettajakoulutus Teacher Education 103
author_facet Sinisilta, Niina Kasvatustieteiden tiedekunta Faculty of Education Opettajankoulutuslaitos Department of Teacher Education University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Luokanopettajakoulutus Teacher Education 103 Sinisilta, Niina
author_sort Sinisilta, Niina
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
first_indexed 2023-03-22T09:58:09Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Ohjaamisen haasteet lapsijohtoisessa tutkimusprojektissa : ohjaajan toiminta mahdollistamassa tai rajoittamassa lasten osallisuutta</title><title type="alternative">Ohjaajan toiminta mahdollistamassa tai rajoittamassa lasten osallisuutta</title><creator>Sinisilta, Niina</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Kasvatustieteiden tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Education</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Opettajankoulutuslaitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Teacher Education</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Luokanopettajakoulutus</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Teacher Education</contributor><contributor type="oppiainekoodi">103</contributor><subject type="other">osallisuus</subject><subject type="other">lapsijohtoinen tutkimus</subject><subject type="other">arviointitutkimus</subject><subject type="other">tapaustutkimus</subject><subject type="yso">osallisuus</subject><subject type="yso">lapset (ik&#xE4;ryhm&#xE4;t)</subject><subject type="yso">tutkimus</subject><subject type="yso">ohjaus (neuvonta ja opastus)</subject><subject type="yso">ohjaajat (kasvatus ja opastus)</subject><subject type="yso">lapset</subject><subject type="yso">ohjaus</subject><subject type="yso">ohjaajat</subject><available>2014-12-09T14:45:04Z</available><issued>2014</issued><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><identifier type="other">oai:jykdok.linneanet.fi:1453395</identifier><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/44831</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-201412093452</identifier><language type="iso">fin</language><rights lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><rights lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="accesslevel" lang="fi">openAccess</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201412093452</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/44831/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201412093452.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-201412093452.pdf" type="application/pdf" length="1272503" sequence="1"/><recordID>123456789_44831</recordID></qualifieddc>
hierarchy_parent_title Institutional Repository
id jyx.123456789_44831
institution JYU
language fin
last_indexed 2023-07-03T20:13:12Z
main_date 2014-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2014
media_type_str_mv 0/application/ 1/application/pdf/
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/44831\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201412093452.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-201412093452.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
publication_first_indexed 2014-03-22T09:58:09Z
publishDate 2014
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Sinisilta, Niina Ohjaamisen haasteet lapsijohtoisessa tutkimusprojektissa : ohjaajan toiminta mahdollistamassa tai rajoittamassa lasten osallisuutta osallisuus lapsijohtoinen tutkimus arviointitutkimus tapaustutkimus lapset (ikäryhmät) tutkimus ohjaus (neuvonta ja opastus) ohjaajat (kasvatus ja opastus) lapset ohjaus ohjaajat
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_44831&index=0&size=large
title Ohjaamisen haasteet lapsijohtoisessa tutkimusprojektissa : ohjaajan toiminta mahdollistamassa tai rajoittamassa lasten osallisuutta
title_alt Ohjaajan toiminta mahdollistamassa tai rajoittamassa lasten osallisuutta
title_full Ohjaamisen haasteet lapsijohtoisessa tutkimusprojektissa : ohjaajan toiminta mahdollistamassa tai rajoittamassa lasten osallisuutta
title_fullStr Ohjaamisen haasteet lapsijohtoisessa tutkimusprojektissa : ohjaajan toiminta mahdollistamassa tai rajoittamassa lasten osallisuutta Ohjaamisen haasteet lapsijohtoisessa tutkimusprojektissa : ohjaajan toiminta mahdollistamassa tai rajoittamassa lasten osallisuutta
title_full_unstemmed Ohjaamisen haasteet lapsijohtoisessa tutkimusprojektissa : ohjaajan toiminta mahdollistamassa tai rajoittamassa lasten osallisuutta Ohjaamisen haasteet lapsijohtoisessa tutkimusprojektissa : ohjaajan toiminta mahdollistamassa tai rajoittamassa lasten osallisuutta
title_short Ohjaamisen haasteet lapsijohtoisessa tutkimusprojektissa
title_sort ohjaamisen haasteet lapsijohtoisessa tutkimusprojektissa ohjaajan toiminta mahdollistamassa tai rajoittamassa lasten osallisuutta
title_sub ohjaajan toiminta mahdollistamassa tai rajoittamassa lasten osallisuutta
title_txtP Ohjaamisen haasteet lapsijohtoisessa tutkimusprojektissa : ohjaajan toiminta mahdollistamassa tai rajoittamassa lasten osallisuutta
topic osallisuus lapsijohtoinen tutkimus arviointitutkimus tapaustutkimus lapset (ikäryhmät) tutkimus ohjaus (neuvonta ja opastus) ohjaajat (kasvatus ja opastus) lapset ohjaus ohjaajat
topic_facet arviointitutkimus lapset lapset (ikäryhmät) lapsijohtoinen tutkimus ohjaajat ohjaajat (kasvatus ja opastus) ohjaus ohjaus (neuvonta ja opastus) osallisuus tapaustutkimus tutkimus
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/44831 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201412093452
work_keys_str_mv AT sinisiltaniina ohjaamisenhaasteetlapsijohtoisessatutkimusprojektissaohjaajantoimintamahdollistam