_version_ 1780989779974815744
annif_keywords_txtF_mv liikunta nuoret Jyväskylä motivaatio lapset (ikäryhmät)
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p916 http://www.yso.fi/onto/yso/p11617 http://www.yso.fi/onto/yso/p94173 http://www.yso.fi/onto/yso/p4734 http://www.yso.fi/onto/yso/p4354
author Karjula, Henri
author2 Liikuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences Liikuntakasvatuksen laitos Department of Sport Sciences University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Liikuntapedagogiikka Physical Education Teacher Education 502
author_facet Karjula, Henri Liikuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences Liikuntakasvatuksen laitos Department of Sport Sciences University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Liikuntapedagogiikka Physical Education Teacher Education 502 Karjula, Henri
author_sort Karjula, Henri
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
first_indexed 2023-03-22T10:01:03Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Lasten ja nuorten liikuntaa Lumijoella ja Jyv&#xE4;skyl&#xE4;ss&#xE4; : omaehtoiseen liikuntaan kannustavat tekij&#xE4;t 5., 7. ja 9. luokkalaisilla</title><title type="alternative">Omaehtoiseen liikuntaan kannustavat tekij&#xE4;t 5., 7. ja 9. luokkalaisilla</title><creator>Karjula, Henri</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Liikuntatieteellinen tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Sport and Health Sciences</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Liikuntakasvatuksen laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Sport Sciences</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Liikuntapedagogiikka</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Physical Education Teacher Education</contributor><contributor type="oppiainekoodi">502</contributor><subject type="other">liikunta-aktiivisuus</subject><subject type="other">liikuntaharrastus</subject><subject type="other">omaehtoinen liikunta</subject><subject type="other">liikuntamotivaatio</subject><subject type="yso">fyysinen aktiivisuus</subject><subject type="yso">liikuntaharrastus</subject><subject type="yso">liikunta</subject><subject type="yso">omaehtoisuus</subject><subject type="yso">nuoret</subject><subject type="yso">motivaatio</subject><subject type="yso">Lumijoki</subject><subject type="yso">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</subject><available>2014-11-18T11:30:22Z</available><issued>2014</issued><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><identifier type="other">oai:jykdok.linneanet.fi:1451646</identifier><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/44686</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-201411183285</identifier><language type="iso">fin</language><rights lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><rights lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="accesslevel" lang="fi">openAccess</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201411183285</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/44686/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201411183285.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-201411183285.pdf" type="application/pdf" length="1476567" sequence="1"/><recordID>123456789_44686</recordID></qualifieddc>
hierarchy_parent_title Institutional Repository
id jyx.123456789_44686
institution JYU
language fin
last_indexed 2023-07-03T20:14:37Z
main_date 2014-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2014
media_type_str_mv 0/application/ 1/application/pdf/
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/44686\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201411183285.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-201411183285.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
publication_first_indexed 2014-03-22T10:01:03Z
publishDate 2014
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Karjula, Henri Lasten ja nuorten liikuntaa Lumijoella ja Jyväskylässä : omaehtoiseen liikuntaan kannustavat tekijät 5., 7. ja 9. luokkalaisilla liikunta-aktiivisuus liikuntaharrastus omaehtoinen liikunta liikuntamotivaatio fyysinen aktiivisuus liikunta omaehtoisuus nuoret motivaatio Lumijoki Jyväskylä
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_44686&index=0&size=large
title Lasten ja nuorten liikuntaa Lumijoella ja Jyväskylässä : omaehtoiseen liikuntaan kannustavat tekijät 5., 7. ja 9. luokkalaisilla
title_alt Omaehtoiseen liikuntaan kannustavat tekijät 5., 7. ja 9. luokkalaisilla
title_full Lasten ja nuorten liikuntaa Lumijoella ja Jyväskylässä : omaehtoiseen liikuntaan kannustavat tekijät 5., 7. ja 9. luokkalaisilla
title_fullStr Lasten ja nuorten liikuntaa Lumijoella ja Jyväskylässä : omaehtoiseen liikuntaan kannustavat tekijät 5., 7. ja 9. luokkalaisilla Lasten ja nuorten liikuntaa Lumijoella ja Jyväskylässä : omaehtoiseen liikuntaan kannustavat tekijät 5., 7. ja 9. luokkalaisilla
title_full_unstemmed Lasten ja nuorten liikuntaa Lumijoella ja Jyväskylässä : omaehtoiseen liikuntaan kannustavat tekijät 5., 7. ja 9. luokkalaisilla Lasten ja nuorten liikuntaa Lumijoella ja Jyväskylässä : omaehtoiseen liikuntaan kannustavat tekijät 5., 7. ja 9. luokkalaisilla
title_short Lasten ja nuorten liikuntaa Lumijoella ja Jyväskylässä
title_sort lasten ja nuorten liikuntaa lumijoella ja jyväskylässä omaehtoiseen liikuntaan kannustavat tekijät 5 7 ja 9 luokkalaisilla
title_sub omaehtoiseen liikuntaan kannustavat tekijät 5., 7. ja 9. luokkalaisilla
title_txtP Lasten ja nuorten liikuntaa Lumijoella ja Jyväskylässä : omaehtoiseen liikuntaan kannustavat tekijät 5., 7. ja 9. luokkalaisilla
topic liikunta-aktiivisuus liikuntaharrastus omaehtoinen liikunta liikuntamotivaatio fyysinen aktiivisuus liikunta omaehtoisuus nuoret motivaatio Lumijoki Jyväskylä
topic_facet Jyväskylä Lumijoki fyysinen aktiivisuus liikunta liikunta-aktiivisuus liikuntaharrastus liikuntamotivaatio motivaatio nuoret omaehtoinen liikunta omaehtoisuus
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/44686 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201411183285
work_keys_str_mv AT karjulahenri lastenjanuortenliikuntaalumijoellajajyväskylässäomaehtoiseenliikuntaankannustavatte