Hayek ja sosialismin sula mahdottomuus Friedrich August von Hayekin tietokäsitys ja tietokäsityksen merkitys Hayekin yhteiskunnalliseen ajatteluun

Bibliographic Details
Main Author: Pynnönen, Heikki
Other Authors: Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Faculty of Social Sciences, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Department of Social Sciences and Philosophy, University of Jyväskylä, Jyväskylän yliopisto, Filosofia, Philosophy, 201
Format: Master's thesis
Language:fin
Published: 2014
Subjects:
Online Access: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/44343
_version_ 1780992020840448000
annif_keywords_txtF_mv sosialismi tieto tiedonkäsitys liberalismi kapitalismi
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p447 http://www.yso.fi/onto/yso/p261 http://www.yso.fi/onto/yso/p16981 http://www.yso.fi/onto/yso/p9443 http://www.yso.fi/onto/yso/p16573
author Pynnönen, Heikki
author2 Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Social Sciences Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Department of Social Sciences and Philosophy University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Filosofia Philosophy 201
author_facet Pynnönen, Heikki Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Social Sciences Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Department of Social Sciences and Philosophy University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Filosofia Philosophy 201 Pynnönen, Heikki
author_sort Pynnönen, Heikki
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
first_indexed 2023-03-22T09:56:56Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Hayek ja sosialismin sula mahdottomuus : Friedrich August von Hayekin tietok&#xE4;sitys ja tietok&#xE4;sityksen merkitys Hayekin yhteiskunnalliseen ajatteluun</title><title type="alternative">Friedrich August von Hayekin tietok&#xE4;sitys ja tietok&#xE4;sityksen merkitys Hayekin yhteiskunnalliseen ajatteluun</title><creator>Pynn&#xF6;nen, Heikki</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Social Sciences</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Social Sciences and Philosophy</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Filosofia</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Philosophy</contributor><contributor type="oppiainekoodi">201</contributor><subject type="other">Hayek, Friedrich von</subject><subject type="yso">liberalismi</subject><subject type="yso">tiedonk&#xE4;sitys</subject><subject type="yso">tieto</subject><subject type="yso">filosofia</subject><subject type="yso">sosialismi</subject><available>2014-09-28T07:56:22Z</available><issued>2014</issued><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><identifier type="other">oai:jykdok.linneanet.fi:1446160</identifier><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/44343</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-201409282888</identifier><language type="iso">fin</language><rights lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><rights lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="accesslevel" lang="fi">restrictedAccess</rights><rights type="accessrights" lang="fi">Aineistoon p&#xE4;&#xE4;sy&#xE4; on rajoitettu tekij&#xE4;noikeussyist&#xE4;. Aineisto on luettavissa Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopiston kirjaston arkistoty&#xF6;asemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.</rights><rights type="accessrights" lang="en">This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyv&#xE4;skyl&#xE4; University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201409282888</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/44343/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201409282888.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-201409282888.pdf" type="application/pdf" length="257662" sequence="1"/><recordID>123456789_44343</recordID></qualifieddc>
hierarchy_parent_title Institutional Repository
id jyx.123456789_44343
institution JYU
language fin
last_indexed 2023-07-03T20:12:39Z
main_date 2014-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2014
media_type_str_mv 0/application/ 1/application/pdf/
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/44343\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201409282888.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-201409282888.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
publication_first_indexed 2014-03-22T09:56:56Z
publishDate 2014
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Pynnönen, Heikki Hayek ja sosialismin sula mahdottomuus : Friedrich August von Hayekin tietokäsitys ja tietokäsityksen merkitys Hayekin yhteiskunnalliseen ajatteluun Hayek, Friedrich von liberalismi tiedonkäsitys tieto filosofia sosialismi
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_44343&index=0&size=large
title Hayek ja sosialismin sula mahdottomuus : Friedrich August von Hayekin tietokäsitys ja tietokäsityksen merkitys Hayekin yhteiskunnalliseen ajatteluun
title_alt Friedrich August von Hayekin tietokäsitys ja tietokäsityksen merkitys Hayekin yhteiskunnalliseen ajatteluun
title_full Hayek ja sosialismin sula mahdottomuus : Friedrich August von Hayekin tietokäsitys ja tietokäsityksen merkitys Hayekin yhteiskunnalliseen ajatteluun
title_fullStr Hayek ja sosialismin sula mahdottomuus : Friedrich August von Hayekin tietokäsitys ja tietokäsityksen merkitys Hayekin yhteiskunnalliseen ajatteluun Hayek ja sosialismin sula mahdottomuus : Friedrich August von Hayekin tietokäsitys ja tietokäsityksen merkitys Hayekin yhteiskunnalliseen ajatteluun
title_full_unstemmed Hayek ja sosialismin sula mahdottomuus : Friedrich August von Hayekin tietokäsitys ja tietokäsityksen merkitys Hayekin yhteiskunnalliseen ajatteluun Hayek ja sosialismin sula mahdottomuus : Friedrich August von Hayekin tietokäsitys ja tietokäsityksen merkitys Hayekin yhteiskunnalliseen ajatteluun
title_short Hayek ja sosialismin sula mahdottomuus
title_sort hayek ja sosialismin sula mahdottomuus friedrich august von hayekin tietokäsitys ja tietokäsityksen merkitys hayekin yhteiskunnalliseen ajatteluun
title_sub Friedrich August von Hayekin tietokäsitys ja tietokäsityksen merkitys Hayekin yhteiskunnalliseen ajatteluun
title_txtP Hayek ja sosialismin sula mahdottomuus : Friedrich August von Hayekin tietokäsitys ja tietokäsityksen merkitys Hayekin yhteiskunnalliseen ajatteluun
topic Hayek, Friedrich von liberalismi tiedonkäsitys tieto filosofia sosialismi
topic_facet Hayek, Friedrich von filosofia liberalismi sosialismi tiedonkäsitys tieto
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/44343 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201409282888
work_keys_str_mv AT pynnönenheikki hayekjasosialisminsulamahdottomuusfriedrichaugustvonhayekintietokäsitysjatietokäs