Erikoistuvan lääkärin ammatillisen identiteetin rakentuminen ammatillista identiteettiä rakentavat tekijät ja koulutuksen rooli lääkäriksi kasvamisessa

Bibliographic Details
Main Author: Mäkeläinen, Annika
Other Authors: Faculty of Education, Kasvatustieteiden tiedekunta, Kasvatustieteiden laitos, Department of Education, University of Jyväskylä, Jyväskylän yliopisto, Adult Education, Aikuiskasvatus, 102
Format: Master's thesis
Language:fin
Published: 2014
Subjects:
Online Access: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/44311
_version_ 1799173253868027904
annif_keywords_txtF_mv ammatti-identiteetti identiteetti lääkärit koulutus erikoistuminen
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p12894 http://www.yso.fi/onto/yso/p9743 http://www.yso.fi/onto/yso/p6182 http://www.yso.fi/onto/yso/p84 http://www.yso.fi/onto/yso/p17036
author Mäkeläinen, Annika
author2 Faculty of Education Kasvatustieteiden tiedekunta Kasvatustieteiden laitos Department of Education University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Adult Education Aikuiskasvatus 102
author_facet Mäkeläinen, Annika Faculty of Education Kasvatustieteiden tiedekunta Kasvatustieteiden laitos Department of Education University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Adult Education Aikuiskasvatus 102 Mäkeläinen, Annika
author_sort Mäkeläinen, Annika
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Kasvatustieteiden laitos
faculty_txtF Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
first_indexed 2023-03-22T09:59:07Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Maisterivaiheen työ
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Erikoistuvan l&#xE4;&#xE4;k&#xE4;rin ammatillisen identiteetin rakentuminen : ammatillista identiteetti&#xE4; rakentavat tekij&#xE4;t ja koulutuksen rooli l&#xE4;&#xE4;k&#xE4;riksi kasvamisessa</title><title type="alternative">Ammatillista identiteetti&#xE4; rakentavat tekij&#xE4;t ja koulutuksen rooli l&#xE4;&#xE4;k&#xE4;riksi kasvamisessa</title><creator>M&#xE4;kel&#xE4;inen, Annika</creator><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Education</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Kasvatustieteiden tiedekunta</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Kasvatustieteiden laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Education</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Adult Education</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Aikuiskasvatus</contributor><contributor type="oppiainekoodi">102</contributor><subject type="other">ammatillinen identiteetti</subject><subject type="other">erikoistuva l&#xE4;&#xE4;k&#xE4;ri</subject><subject type="other">erikoistumiskoulutus</subject><subject type="other">l&#xE4;&#xE4;k&#xE4;riksi kasvaminen</subject><subject type="yso">ammatti-identiteetti</subject><subject type="yso">identiteetti</subject><subject type="yso">l&#xE4;&#xE4;k&#xE4;rit</subject><subject type="yso">erikoistuminen</subject><subject type="yso">osaaminen</subject><available>2014-09-22T08:32:16Z</available><issued>2014</issued><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><identifier type="other">oai:jykdok.linneanet.fi:1445915</identifier><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/44311</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-201409222837</identifier><language type="iso">fin</language><rights lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><rights lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="accesslevel" lang="fi">openAccess</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201409222837</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/44311/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201409222837.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-201409222837.pdf" type="application/pdf" length="994962" sequence="1"/><recordID>123456789_44311</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_44311
language fin
last_indexed 2024-05-08T20:04:59Z
main_date 2014-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2014
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/44311\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201409222837.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-201409222837.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 102
publication_first_indexed 2014-03-22T09:59:07Z
publishDate 2014
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Mäkeläinen, Annika Erikoistuvan lääkärin ammatillisen identiteetin rakentuminen : ammatillista identiteettiä rakentavat tekijät ja koulutuksen rooli lääkäriksi kasvamisessa ammatillinen identiteetti erikoistuva lääkäri erikoistumiskoulutus lääkäriksi kasvaminen ammatti-identiteetti identiteetti lääkärit erikoistuminen osaaminen
subject_txtF Aikuiskasvatus
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_44311&index=0&size=large
title Erikoistuvan lääkärin ammatillisen identiteetin rakentuminen : ammatillista identiteettiä rakentavat tekijät ja koulutuksen rooli lääkäriksi kasvamisessa
title_alt Ammatillista identiteettiä rakentavat tekijät ja koulutuksen rooli lääkäriksi kasvamisessa
title_full Erikoistuvan lääkärin ammatillisen identiteetin rakentuminen : ammatillista identiteettiä rakentavat tekijät ja koulutuksen rooli lääkäriksi kasvamisessa
title_fullStr Erikoistuvan lääkärin ammatillisen identiteetin rakentuminen : ammatillista identiteettiä rakentavat tekijät ja koulutuksen rooli lääkäriksi kasvamisessa Erikoistuvan lääkärin ammatillisen identiteetin rakentuminen : ammatillista identiteettiä rakentavat tekijät ja koulutuksen rooli lääkäriksi kasvamisessa
title_full_unstemmed Erikoistuvan lääkärin ammatillisen identiteetin rakentuminen : ammatillista identiteettiä rakentavat tekijät ja koulutuksen rooli lääkäriksi kasvamisessa Erikoistuvan lääkärin ammatillisen identiteetin rakentuminen : ammatillista identiteettiä rakentavat tekijät ja koulutuksen rooli lääkäriksi kasvamisessa
title_short Erikoistuvan lääkärin ammatillisen identiteetin rakentuminen
title_sort erikoistuvan lääkärin ammatillisen identiteetin rakentuminen ammatillista identiteettiä rakentavat tekijät ja koulutuksen rooli lääkäriksi kasvamisessa
title_sub ammatillista identiteettiä rakentavat tekijät ja koulutuksen rooli lääkäriksi kasvamisessa
title_txtP Erikoistuvan lääkärin ammatillisen identiteetin rakentuminen : ammatillista identiteettiä rakentavat tekijät ja koulutuksen rooli lääkäriksi kasvamisessa
topic ammatillinen identiteetti erikoistuva lääkäri erikoistumiskoulutus lääkäriksi kasvaminen ammatti-identiteetti identiteetti lääkärit erikoistuminen osaaminen
topic_facet ammatillinen identiteetti ammatti-identiteetti erikoistuminen erikoistumiskoulutus erikoistuva lääkäri identiteetti lääkäriksi kasvaminen lääkärit osaaminen
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/44311 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201409222837
work_keys_str_mv AT mäkeläinenannika erikoistuvanlääkärinammatillisenidentiteetinrakentuminenammatillistaidentiteett