_version_ 1780991967968100352
annif_keywords_txtF_mv vuorovaikutus maahanmuuttajat monikulttuurisuus ystävyys päiväkodit
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p10591 http://www.yso.fi/onto/yso/p6165 http://www.yso.fi/onto/yso/p10647 http://www.yso.fi/onto/yso/p9000 http://www.yso.fi/onto/yso/p282
author Nurmi, Anna
author2 Kasvatustieteiden tiedekunta Faculty of Education Kasvatustieteiden laitos Department of Education University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Varhaiskasvatus Early Childhood Education 104
author_facet Nurmi, Anna Kasvatustieteiden tiedekunta Faculty of Education Kasvatustieteiden laitos Department of Education University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Varhaiskasvatus Early Childhood Education 104 Nurmi, Anna
author_sort Nurmi, Anna
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
first_indexed 2023-03-22T10:00:52Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Monikulttuurinen lapsiryhm&#xE4; : vuorovaikutus ja yst&#xE4;vyyssuhteet</title><title type="alternative">Vuorovaikutus ja yst&#xE4;vyyssuhteet</title><creator>Nurmi, Anna</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Kasvatustieteiden tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Education</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Kasvatustieteiden laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Education</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Varhaiskasvatus</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Early Childhood Education</contributor><contributor type="oppiainekoodi">104</contributor><subject type="yso">lapset</subject><subject type="yso">ryhm&#xE4;t</subject><subject type="yso">monikulttuurisuus</subject><subject type="yso">maahanmuuttajat</subject><subject type="yso">yst&#xE4;vyys</subject><subject type="yso">sosiaalinen vuorovaikutus</subject><subject type="yso">vuorovaikutus</subject><subject type="yso">p&#xE4;iv&#xE4;kodit</subject><available>2014-06-05T05:35:50Z</available><issued>2014</issued><type lang="fi">Pro gradu</type><type lang="en">Master's thesis</type><identifier type="other">oai:jykdok.linneanet.fi:1436406</identifier><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/43636</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-201406051943</identifier><language type="iso">fin</language><rights lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><rights lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="accesslevel" lang="fi">restrictedAccess</rights><rights type="accessrights" lang="fi">Aineistoon p&#xE4;&#xE4;sy&#xE4; on rajoitettu tekij&#xE4;noikeussyist&#xE4;. Aineisto on luettavissa Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopiston kirjaston arkistoty&#xF6;asemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.</rights><rights type="accessrights" lang="en">This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyv&#xE4;skyl&#xE4; University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201406051943</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/43636/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201406051943.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-201406051943.pdf" type="application/pdf" length="836369" sequence="1"/><recordID>123456789_43636</recordID></qualifieddc>
hierarchy_parent_title Institutional Repository
id jyx.123456789_43636
institution JYU
language fin
last_indexed 2023-07-03T20:14:32Z
main_date 2014-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2014
media_type_str_mv 0/application/ 1/application/pdf/
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/43636\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201406051943.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-201406051943.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
publication_first_indexed 2014-03-22T10:00:52Z
publishDate 2014
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Nurmi, Anna Monikulttuurinen lapsiryhmä : vuorovaikutus ja ystävyyssuhteet lapset ryhmät monikulttuurisuus maahanmuuttajat ystävyys sosiaalinen vuorovaikutus vuorovaikutus päiväkodit
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_43636&index=0&size=large
title Monikulttuurinen lapsiryhmä : vuorovaikutus ja ystävyyssuhteet
title_alt Vuorovaikutus ja ystävyyssuhteet
title_full Monikulttuurinen lapsiryhmä : vuorovaikutus ja ystävyyssuhteet
title_fullStr Monikulttuurinen lapsiryhmä : vuorovaikutus ja ystävyyssuhteet Monikulttuurinen lapsiryhmä : vuorovaikutus ja ystävyyssuhteet
title_full_unstemmed Monikulttuurinen lapsiryhmä : vuorovaikutus ja ystävyyssuhteet Monikulttuurinen lapsiryhmä : vuorovaikutus ja ystävyyssuhteet
title_short Monikulttuurinen lapsiryhmä
title_sort monikulttuurinen lapsiryhmä vuorovaikutus ja ystävyyssuhteet
title_sub vuorovaikutus ja ystävyyssuhteet
title_txtP Monikulttuurinen lapsiryhmä : vuorovaikutus ja ystävyyssuhteet
topic lapset ryhmät monikulttuurisuus maahanmuuttajat ystävyys sosiaalinen vuorovaikutus vuorovaikutus päiväkodit
topic_facet lapset maahanmuuttajat monikulttuurisuus päiväkodit ryhmät sosiaalinen vuorovaikutus vuorovaikutus ystävyys
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/43636 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201406051943
work_keys_str_mv AT nurmianna monikulttuurinenlapsiryhmävuorovaikutusjaystävyyssuhteet