_version_ 1780992391222657024
annif_keywords_txtF_mv suomen kieli syntymä kaunokirjallisuus kirjoittaminen omaelämäkerrallisuus
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p8856 http://www.yso.fi/onto/yso/p13026 http://www.yso.fi/onto/yso/p4 http://www.yso.fi/onto/yso/p2512 http://www.yso.fi/onto/yso/p16155
author Seppälä, Liisamari
author2 Humanistinen tiedekunta Faculty of Humanities Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Department of Art and Cultural Studies University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Kirjoittaminen Creative writing 3041
author_facet Seppälä, Liisamari Humanistinen tiedekunta Faculty of Humanities Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Department of Art and Cultural Studies University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Kirjoittaminen Creative writing 3041 Seppälä, Liisamari
author_sort Seppälä, Liisamari
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
first_indexed 2023-03-22T10:01:23Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>P&#xE4;iv&#xE4;kirjan kirjoittaminen oman el&#xE4;m&#xE4;n ymm&#xE4;rt&#xE4;misen ja j&#xE4;sentelyn ty&#xF6;kaluna</title><creator>Sepp&#xE4;l&#xE4;, Liisamari</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Humanistinen tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Humanities</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Art and Cultural Studies</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Kirjoittaminen</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Creative writing</contributor><contributor type="oppiainekoodi">3041</contributor><subject type="other">Meriluoto, Aila</subject><subject type="other">Ricoeur, Paul</subject><subject type="yso">p&#xE4;iv&#xE4;kirjat</subject><subject type="yso">omael&#xE4;m&#xE4;kerrallisuus</subject><subject type="yso">kerronta</subject><available>2014-03-10T08:08:41Z</available><issued>2014</issued><type lang="fi">Pro gradu</type><type lang="en">Master's thesis</type><identifier type="other">oai:jykdok.linneanet.fi:1310303</identifier><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/43058</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-201403101331</identifier><language type="iso">fin</language><rights lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and&#xD; print it for Your own personal use. Commercial use is&#xD; prohibited.</rights><rights lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="accesslevel" lang="fi">openAccess</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201403101331</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/43058/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201403101331.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-201403101331.pdf" type="application/pdf" length="451786" sequence="1"/><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/43058/4/Maria%20v178.pdf" name="Maria v178.pdf" type="application/pdf" length="456602" sequence="4"/><recordID>123456789_43058</recordID></qualifieddc>
hierarchy_parent_title Institutional Repository
id jyx.123456789_43058
institution JYU
language fin
last_indexed 2023-07-03T20:14:47Z
main_date 2014-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2014
media_type_str_mv 0/application/ 1/application/pdf/
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/43058\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201403101331.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-201403101331.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"} {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/43058\/4\/Maria%20v178.pdf","text":"Maria v178.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
publication_first_indexed 2014-03-22T10:01:23Z
publishDate 2014
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Seppälä, Liisamari Päiväkirjan kirjoittaminen oman elämän ymmärtämisen ja jäsentelyn työkaluna Meriluoto, Aila Ricoeur, Paul päiväkirjat omaelämäkerrallisuus kerronta
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_43058&index=0&size=large
title Päiväkirjan kirjoittaminen oman elämän ymmärtämisen ja jäsentelyn työkaluna
title_full Päiväkirjan kirjoittaminen oman elämän ymmärtämisen ja jäsentelyn työkaluna
title_fullStr Päiväkirjan kirjoittaminen oman elämän ymmärtämisen ja jäsentelyn työkaluna Päiväkirjan kirjoittaminen oman elämän ymmärtämisen ja jäsentelyn työkaluna
title_full_unstemmed Päiväkirjan kirjoittaminen oman elämän ymmärtämisen ja jäsentelyn työkaluna Päiväkirjan kirjoittaminen oman elämän ymmärtämisen ja jäsentelyn työkaluna
title_short Päiväkirjan kirjoittaminen oman elämän ymmärtämisen ja jäsentelyn työkaluna
title_sort päiväkirjan kirjoittaminen oman elämän ymmärtämisen ja jäsentelyn työkaluna
title_txtP Päiväkirjan kirjoittaminen oman elämän ymmärtämisen ja jäsentelyn työkaluna
topic Meriluoto, Aila Ricoeur, Paul päiväkirjat omaelämäkerrallisuus kerronta
topic_facet Meriluoto, Aila Ricoeur, Paul kerronta omaelämäkerrallisuus päiväkirjat
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/43058 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201403101331
work_keys_str_mv AT seppäläliisamari päiväkirjankirjoittaminenomanelämänymmärtämisenjajäsentelyntyökaluna