_version_ 1780992111379742720
annif_keywords_txtF_mv organisaatiokulttuuri sisäinen viestintä organisaatiot yhteisöviestintä muutosviestintä
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p15382 http://www.yso.fi/onto/yso/p19559 http://www.yso.fi/onto/yso/p272 http://www.yso.fi/onto/yso/p26123 http://www.yso.fi/onto/yso/p26409
author Erkkilä, Taina
author2 Humanistinen tiedekunta Faculty of Humanities Viestintätieteiden laitos Department of Communication University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Yhteisöviestintä Organizational Communication 3131
author_facet Erkkilä, Taina Humanistinen tiedekunta Faculty of Humanities Viestintätieteiden laitos Department of Communication University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Yhteisöviestintä Organizational Communication 3131 Erkkilä, Taina
author_sort Erkkilä, Taina
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
first_indexed 2023-03-22T10:00:01Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Sis&#xE4;isen viestinn&#xE4;n rooli organisaatiokulttuurin muutoksessa</title><creator>Erkkil&#xE4;, Taina</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Humanistinen tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Humanities</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Viestint&#xE4;tieteiden laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Communication</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Yhteis&#xF6;viestint&#xE4;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Organizational Communication</contributor><contributor type="oppiainekoodi">3131</contributor><subject type="other">sis&#xE4;inen viestint&#xE4;</subject><subject type="other">muutoksenhallinta</subject><subject type="other">muutosviestint&#xE4;</subject><subject type="other">organisaatiokulttuuri</subject><subject type="other">organisaatioviestint&#xE4;</subject><subject type="yso">sis&#xE4;inen tiedotus</subject><subject type="yso">muutoksenhallinta</subject><subject type="yso">muutosviestint&#xE4;</subject><subject type="yso">organisaatiokulttuuri</subject><subject type="yso">organisaatioviestint&#xE4;</subject><available>2014-01-07T11:48:32Z</available><issued>2013</issued><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><identifier type="other">oai:jykdok.linneanet.fi:1290674</identifier><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42766</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-201401071030</identifier><language type="iso">fin</language><rights lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and&#xD; print it for Your own personal use. Commercial use is&#xD; prohibited.</rights><rights lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="accesslevel" lang="fi">restrictedAccess</rights><rights type="accessrights" lang="fi">Aineistoon p&#xE4;&#xE4;sy&#xE4; on rajoitettu tekij&#xE4;noikeussyist&#xE4;. Aineisto on luettavissa Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopiston kirjaston arkistoty&#xF6;asemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.</rights><rights type="accessrights" lang="en">This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyv&#xE4;skyl&#xE4; University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201401071030</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/42766/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201401071030.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-201401071030.pdf" type="application/pdf" length="843227" sequence="1"/><recordID>123456789_42766</recordID></qualifieddc>
hierarchy_parent_title Institutional Repository
id jyx.123456789_42766
institution JYU
language fin
last_indexed 2023-07-03T20:14:05Z
main_date 2013-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2013
media_type_str_mv 0/application/ 1/application/pdf/
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/42766\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201401071030.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-201401071030.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
publication_first_indexed 2013-03-22T10:00:01Z
publishDate 2013
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Erkkilä, Taina Sisäisen viestinnän rooli organisaatiokulttuurin muutoksessa sisäinen viestintä muutoksenhallinta muutosviestintä organisaatiokulttuuri organisaatioviestintä sisäinen tiedotus
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_42766&index=0&size=large
title Sisäisen viestinnän rooli organisaatiokulttuurin muutoksessa
title_full Sisäisen viestinnän rooli organisaatiokulttuurin muutoksessa
title_fullStr Sisäisen viestinnän rooli organisaatiokulttuurin muutoksessa Sisäisen viestinnän rooli organisaatiokulttuurin muutoksessa
title_full_unstemmed Sisäisen viestinnän rooli organisaatiokulttuurin muutoksessa Sisäisen viestinnän rooli organisaatiokulttuurin muutoksessa
title_short Sisäisen viestinnän rooli organisaatiokulttuurin muutoksessa
title_sort sisäisen viestinnän rooli organisaatiokulttuurin muutoksessa
title_txtP Sisäisen viestinnän rooli organisaatiokulttuurin muutoksessa
topic sisäinen viestintä muutoksenhallinta muutosviestintä organisaatiokulttuuri organisaatioviestintä sisäinen tiedotus
topic_facet muutoksenhallinta muutosviestintä organisaatiokulttuuri organisaatioviestintä sisäinen tiedotus sisäinen viestintä
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42766 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201401071030
work_keys_str_mv AT erkkilätaina sisäisenviestinnänrooliorganisaatiokulttuurinmuutoksessa