_version_ 1780992255267438592
annif_keywords_txtF_mv neuroverkot sädehoito hoitomenetelmät poikkeavuus mittaus
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p7292 http://www.yso.fi/onto/yso/p15892 http://www.yso.fi/onto/yso/p392 http://www.yso.fi/onto/yso/p2660 http://www.yso.fi/onto/yso/p4794
author Hämäläinen, Joonas
author2 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Faculty of Sciences Fysiikan laitos Department of Physics University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Soveltava fysiikka Applied Physics 4023
author_facet Hämäläinen, Joonas Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Faculty of Sciences Fysiikan laitos Department of Physics University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Soveltava fysiikka Applied Physics 4023 Hämäläinen, Joonas
author_sort Hämäläinen, Joonas
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
first_indexed 2023-03-22T10:00:16Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>S&#xE4;dehoidon annossuunnitelmien poikkeavuuksien havaitseminen neuroverkoilla</title><creator>H&#xE4;m&#xE4;l&#xE4;inen, Joonas</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Sciences</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Fysiikan laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Physics</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Soveltava fysiikka</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Applied Physics</contributor><contributor type="oppiainekoodi">4023</contributor><subject type="other">Annossuunnittelu</subject><subject type="other">neuroverkot</subject><subject type="other">poikkeavuuksien havaitseminen</subject><subject type="other">s&#xE4;dehoito</subject><subject type="yso">neuroverkot</subject><subject type="yso">s&#xE4;dehoito</subject><available>2013-12-21T08:41:46Z</available><issued>2013</issued><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><identifier type="other">oai:jykdok.linneanet.fi:1290681</identifier><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42718</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-201312212864</identifier><language type="iso">fin</language><rights lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><rights lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="accesslevel" lang="fi">openAccess</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201312212864</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/42718/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201312212864.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-201312212864.pdf" type="application/pdf" length="2065128" sequence="1"/><recordID>123456789_42718</recordID></qualifieddc>
hierarchy_parent_title Institutional Repository
id jyx.123456789_42718
institution JYU
language fin
last_indexed 2023-07-03T20:14:12Z
main_date 2013-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2013
media_type_str_mv 0/application/ 1/application/pdf/
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/42718\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201312212864.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-201312212864.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
publication_first_indexed 2013-03-22T10:00:16Z
publishDate 2013
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Hämäläinen, Joonas Sädehoidon annossuunnitelmien poikkeavuuksien havaitseminen neuroverkoilla Annossuunnittelu neuroverkot poikkeavuuksien havaitseminen sädehoito
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_42718&index=0&size=large
title Sädehoidon annossuunnitelmien poikkeavuuksien havaitseminen neuroverkoilla
title_full Sädehoidon annossuunnitelmien poikkeavuuksien havaitseminen neuroverkoilla
title_fullStr Sädehoidon annossuunnitelmien poikkeavuuksien havaitseminen neuroverkoilla Sädehoidon annossuunnitelmien poikkeavuuksien havaitseminen neuroverkoilla
title_full_unstemmed Sädehoidon annossuunnitelmien poikkeavuuksien havaitseminen neuroverkoilla Sädehoidon annossuunnitelmien poikkeavuuksien havaitseminen neuroverkoilla
title_short Sädehoidon annossuunnitelmien poikkeavuuksien havaitseminen neuroverkoilla
title_sort sädehoidon annossuunnitelmien poikkeavuuksien havaitseminen neuroverkoilla
title_txtP Sädehoidon annossuunnitelmien poikkeavuuksien havaitseminen neuroverkoilla
topic Annossuunnittelu neuroverkot poikkeavuuksien havaitseminen sädehoito
topic_facet Annossuunnittelu neuroverkot poikkeavuuksien havaitseminen sädehoito
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42718 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201312212864
work_keys_str_mv AT hämäläinenjoonas sädehoidonannossuunnitelmienpoikkeavuuksienhavaitseminenneuroverkoilla