_version_ 1780992668351856640
annif_keywords_txtF_mv perehdyttäminen opettajat ammatillinen kehitys opettajuus henkilöstökoulutus
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p303 http://www.yso.fi/onto/yso/p1117 http://www.yso.fi/onto/yso/p13158 http://www.yso.fi/onto/yso/p8790 http://www.yso.fi/onto/yso/p296
author Honkaniemi, Susanna Kaappola, Maija
author2 Kasvatustieteiden tiedekunta Faculty of Education Opettajankoulutuslaitos Department of Teacher Education University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Luokanopettajakoulutus Teacher Education 103
author_facet Honkaniemi, Susanna Kaappola, Maija Kasvatustieteiden tiedekunta Faculty of Education Opettajankoulutuslaitos Department of Teacher Education University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Luokanopettajakoulutus Teacher Education 103 Honkaniemi, Susanna Kaappola, Maija
author_sort Honkaniemi, Susanna
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
first_indexed 2023-03-22T09:59:15Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Perehdytys - totta vai tarua? : vastavalmistuneiden opettajien ja heid&#xE4;n rehtoreidensa kokemuksia perehdytyksest&#xE4;</title><title type="alternative">Vastavalmistuneiden opettajien ja heid&#xE4;n rehtoreidensa kokemuksia perehdytyksest&#xE4;</title><creator>Honkaniemi, Susanna</creator><creator>Kaappola, Maija</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Kasvatustieteiden tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Education</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Opettajankoulutuslaitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Teacher Education</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Luokanopettajakoulutus</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Teacher Education</contributor><contributor type="oppiainekoodi">103</contributor><subject type="other">Ty&#xF6;h&#xF6;n perehdytys</subject><subject type="other">ammatillinen kehittyminen</subject><subject type="other">ty&#xF6;ss&#xE4; jaksaminen</subject><subject type="yso">ty&#xF6;</subject><subject type="yso">perehdytt&#xE4;minen</subject><subject type="yso">ammatillinen kehitys</subject><subject type="yso">jaksaminen</subject><subject type="yso">opettajat</subject><available>2013-12-16T16:24:20Z</available><issued>2013</issued><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><identifier type="other">oai:jykdok.linneanet.fi:1290515</identifier><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42667</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-201312162806</identifier><language type="iso">fin</language><rights lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and&#xD; print it for Your own personal use. Commercial use is&#xD; prohibited.</rights><rights lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="accesslevel" lang="fi">openAccess</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201312162806</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/42667/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201312162806.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-201312162806.pdf" type="application/pdf" length="547194" sequence="1"/><recordID>123456789_42667</recordID></qualifieddc>
hierarchy_parent_title Institutional Repository
id jyx.123456789_42667
institution JYU
language fin
last_indexed 2023-07-03T20:13:44Z
main_date 2013-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2013
media_type_str_mv 0/application/ 1/application/pdf/
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/42667\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201312162806.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-201312162806.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
publication_first_indexed 2013-03-22T09:59:15Z
publishDate 2013
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Honkaniemi, Susanna Kaappola, Maija Perehdytys - totta vai tarua? : vastavalmistuneiden opettajien ja heidän rehtoreidensa kokemuksia perehdytyksestä Työhön perehdytys ammatillinen kehittyminen työssä jaksaminen työ perehdyttäminen ammatillinen kehitys jaksaminen opettajat
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_42667&index=0&size=large
title Perehdytys - totta vai tarua? : vastavalmistuneiden opettajien ja heidän rehtoreidensa kokemuksia perehdytyksestä
title_alt Vastavalmistuneiden opettajien ja heidän rehtoreidensa kokemuksia perehdytyksestä
title_full Perehdytys - totta vai tarua? : vastavalmistuneiden opettajien ja heidän rehtoreidensa kokemuksia perehdytyksestä
title_fullStr Perehdytys - totta vai tarua? : vastavalmistuneiden opettajien ja heidän rehtoreidensa kokemuksia perehdytyksestä Perehdytys - totta vai tarua? : vastavalmistuneiden opettajien ja heidän rehtoreidensa kokemuksia perehdytyksestä
title_full_unstemmed Perehdytys - totta vai tarua? : vastavalmistuneiden opettajien ja heidän rehtoreidensa kokemuksia perehdytyksestä Perehdytys - totta vai tarua? : vastavalmistuneiden opettajien ja heidän rehtoreidensa kokemuksia perehdytyksestä
title_short Perehdytys - totta vai tarua?
title_sort perehdytys totta vai tarua vastavalmistuneiden opettajien ja heidän rehtoreidensa kokemuksia perehdytyksestä
title_sub vastavalmistuneiden opettajien ja heidän rehtoreidensa kokemuksia perehdytyksestä
title_txtP Perehdytys - totta vai tarua? : vastavalmistuneiden opettajien ja heidän rehtoreidensa kokemuksia perehdytyksestä
topic Työhön perehdytys ammatillinen kehittyminen työssä jaksaminen työ perehdyttäminen ammatillinen kehitys jaksaminen opettajat
topic_facet Työhön perehdytys ammatillinen kehittyminen ammatillinen kehitys jaksaminen opettajat perehdyttäminen työ työssä jaksaminen
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42667 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201312162806
work_keys_str_mv AT honkaniemisusanna perehdytystottavaitaruavastavalmistuneidenopettajienjaheidänrehtoreidensakokem