_version_ 1780992428326518784
annif_keywords_txtF_mv kuntoutus tavoitteet leikkaushoito toipuminen selkäsairaudet
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p3320 http://www.yso.fi/onto/yso/p2747 http://www.yso.fi/onto/yso/p842 http://www.yso.fi/onto/yso/p339 http://www.yso.fi/onto/yso/p2499
author Helin, Meri-Tuuli
author2 Liikuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences Terveystieteiden laitos Department of Health Sciences University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Fysioterapia Physiotherapy 50422
author_facet Helin, Meri-Tuuli Liikuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences Terveystieteiden laitos Department of Health Sciences University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Fysioterapia Physiotherapy 50422 Helin, Meri-Tuuli
author_sort Helin, Meri-Tuuli
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
first_indexed 2023-03-22T09:58:45Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Tavoitteenasettelu sel&#xE4;n luudutusleikkauksen j&#xE4;lkeisess&#xE4; kuntoutuksessa</title><creator>Helin, Meri-Tuuli</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Liikuntatieteellinen tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Sport and Health Sciences</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Terveystieteiden laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Health Sciences</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Fysioterapia</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Physiotherapy</contributor><contributor type="oppiainekoodi">50422</contributor><subject type="other">Tavoitteenasettelu</subject><subject type="other">ICF</subject><subject type="other">luudutusleikkaus</subject><subject type="other">istminen spondylolisteesi</subject><subject type="other">degeneratiivinen spondylolisteesi</subject><subject type="yso">tavoitteet</subject><subject type="yso">kuntoutus</subject><subject type="yso">toipuminen</subject><subject type="yso">ICF</subject><subject type="yso">spondylolisteesi</subject><subject type="yso">selk&#xE4;sairaudet</subject><subject type="yso">leikkaushoito</subject><subject type="yso">kuntoutuminen</subject><available>2013-11-20T11:06:41Z</available><issued>2013</issued><type lang="fi">Pro gradu</type><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><identifier type="other">oai:jykdok.linneanet.fi:1287532</identifier><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42490</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-201311202619</identifier><language type="iso">fin</language><rights lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><rights lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="accesslevel" lang="fi">restrictedAccess</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201311202619</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/42490/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201311202619.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-201311202619.pdf" type="application/pdf" length="666123" sequence="1"/><recordID>123456789_42490</recordID></qualifieddc>
hierarchy_parent_title Institutional Repository
id jyx.123456789_42490
institution JYU
language fin
last_indexed 2023-07-03T20:13:28Z
main_date 2013-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2013
media_type_str_mv 0/application/ 1/application/pdf/
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/42490\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201311202619.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-201311202619.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
publication_first_indexed 2013-03-22T09:58:45Z
publishDate 2013
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Helin, Meri-Tuuli Tavoitteenasettelu selän luudutusleikkauksen jälkeisessä kuntoutuksessa Tavoitteenasettelu ICF luudutusleikkaus istminen spondylolisteesi degeneratiivinen spondylolisteesi tavoitteet kuntoutus toipuminen spondylolisteesi selkäsairaudet leikkaushoito kuntoutuminen
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_42490&index=0&size=large
title Tavoitteenasettelu selän luudutusleikkauksen jälkeisessä kuntoutuksessa
title_full Tavoitteenasettelu selän luudutusleikkauksen jälkeisessä kuntoutuksessa
title_fullStr Tavoitteenasettelu selän luudutusleikkauksen jälkeisessä kuntoutuksessa Tavoitteenasettelu selän luudutusleikkauksen jälkeisessä kuntoutuksessa
title_full_unstemmed Tavoitteenasettelu selän luudutusleikkauksen jälkeisessä kuntoutuksessa Tavoitteenasettelu selän luudutusleikkauksen jälkeisessä kuntoutuksessa
title_short Tavoitteenasettelu selän luudutusleikkauksen jälkeisessä kuntoutuksessa
title_sort tavoitteenasettelu selän luudutusleikkauksen jälkeisessä kuntoutuksessa
title_txtP Tavoitteenasettelu selän luudutusleikkauksen jälkeisessä kuntoutuksessa
topic Tavoitteenasettelu ICF luudutusleikkaus istminen spondylolisteesi degeneratiivinen spondylolisteesi tavoitteet kuntoutus toipuminen spondylolisteesi selkäsairaudet leikkaushoito kuntoutuminen
topic_facet ICF Tavoitteenasettelu degeneratiivinen spondylolisteesi istminen spondylolisteesi kuntoutuminen kuntoutus leikkaushoito luudutusleikkaus selkäsairaudet spondylolisteesi tavoitteet toipuminen
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42490 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201311202619
work_keys_str_mv AT helinmerituuli tavoitteenasetteluselänluudutusleikkauksenjälkeisessäkuntoutuksessa