_version_ 1780989777948966912
annif_keywords_txtF_mv ravintolat rakennussuojelu Jyväskylä historia Joensuu
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p1634 http://www.yso.fi/onto/yso/p13609 http://www.yso.fi/onto/yso/p94173 http://www.yso.fi/onto/yso/p1780 http://www.yso.fi/onto/yso/p94166
author Javanainen, Riikka
author2 Humanistinen tiedekunta Faculty of Humanities Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Department of Art and Cultural Studies University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Museologia Museology 315
author_facet Javanainen, Riikka Humanistinen tiedekunta Faculty of Humanities Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Department of Art and Cultural Studies University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Museologia Museology 315 Javanainen, Riikka
author_sort Javanainen, Riikka
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
first_indexed 2023-03-22T09:57:09Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Suojella vai ei? - rakennussuojelun p&#xE4;&#xE4;t&#xF6;ksenteko : Hotelli-ravintola Wanhan Jokelan ja Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n Shellin huoltoaseman suojelutapaukset</title><title type="alternative">Hotelli-ravintola Wanhan Jokelan ja Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n Shellin huoltoaseman suojelutapaukset</title><creator>Javanainen, Riikka</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Humanistinen tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Humanities</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Art and Cultural Studies</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Museologia</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Museology</contributor><contributor type="oppiainekoodi">315</contributor><subject type="other">museologia</subject><subject type="other">rakennettu kulttuuriymp&#xE4;rist&#xF6;</subject><subject type="other">rakennusperint&#xF6;</subject><subject type="other">rakennussuojelu</subject><subject type="other">arvo</subject><subject type="other">p&#xE4;&#xE4;t&#xF6;ksenteko</subject><subject type="yso">museologia</subject><subject type="yso">rakennettu ymp&#xE4;rist&#xF6;</subject><subject type="yso">kulttuuriymp&#xE4;rist&#xF6;</subject><subject type="yso">rakennusperint&#xF6;</subject><subject type="yso">rakennussuojelu</subject><subject type="yso">arvo</subject><subject type="yso">p&#xE4;&#xE4;t&#xF6;ksenteko</subject><subject type="yso">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</subject><subject type="yso">Joensuu</subject><available>2013-11-12T16:01:04Z</available><issued>2013</issued><type lang="fi">Pro gradu</type><type lang="en">Master's thesis</type><identifier type="other">oai:jykdok.linneanet.fi:1287087</identifier><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42449</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-201311122566</identifier><language type="iso">fin</language><rights lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and&#xD; print it for Your own personal use. Commercial use is&#xD; prohibited.</rights><rights lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="accesslevel" lang="fi">openAccess</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201311122566</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/42449/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201311122566.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-201311122566.pdf" type="application/pdf" length="820189" sequence="1"/><recordID>123456789_42449</recordID></qualifieddc>
hierarchy_parent_title Institutional Repository
id jyx.123456789_42449
institution JYU
language fin
last_indexed 2023-07-03T20:12:44Z
main_date 2013-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2013
media_type_str_mv 0/application/ 1/application/pdf/
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/42449\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201311122566.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-201311122566.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
publication_first_indexed 2013-03-22T09:57:09Z
publishDate 2013
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Javanainen, Riikka Suojella vai ei? - rakennussuojelun päätöksenteko : Hotelli-ravintola Wanhan Jokelan ja Jyväskylän Shellin huoltoaseman suojelutapaukset museologia rakennettu kulttuuriympäristö rakennusperintö rakennussuojelu arvo päätöksenteko rakennettu ympäristö kulttuuriympäristö Jyväskylä Joensuu
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_42449&index=0&size=large
title Suojella vai ei? - rakennussuojelun päätöksenteko : Hotelli-ravintola Wanhan Jokelan ja Jyväskylän Shellin huoltoaseman suojelutapaukset
title_alt Hotelli-ravintola Wanhan Jokelan ja Jyväskylän Shellin huoltoaseman suojelutapaukset
title_full Suojella vai ei? - rakennussuojelun päätöksenteko : Hotelli-ravintola Wanhan Jokelan ja Jyväskylän Shellin huoltoaseman suojelutapaukset
title_fullStr Suojella vai ei? - rakennussuojelun päätöksenteko : Hotelli-ravintola Wanhan Jokelan ja Jyväskylän Shellin huoltoaseman suojelutapaukset Suojella vai ei? - rakennussuojelun päätöksenteko : Hotelli-ravintola Wanhan Jokelan ja Jyväskylän Shellin huoltoaseman suojelutapaukset
title_full_unstemmed Suojella vai ei? - rakennussuojelun päätöksenteko : Hotelli-ravintola Wanhan Jokelan ja Jyväskylän Shellin huoltoaseman suojelutapaukset Suojella vai ei? - rakennussuojelun päätöksenteko : Hotelli-ravintola Wanhan Jokelan ja Jyväskylän Shellin huoltoaseman suojelutapaukset
title_short Suojella vai ei? - rakennussuojelun päätöksenteko
title_sort suojella vai ei rakennussuojelun päätöksenteko hotelli ravintola wanhan jokelan ja jyväskylän shellin huoltoaseman suojelutapaukset
title_sub Hotelli-ravintola Wanhan Jokelan ja Jyväskylän Shellin huoltoaseman suojelutapaukset
title_txtP Suojella vai ei? - rakennussuojelun päätöksenteko : Hotelli-ravintola Wanhan Jokelan ja Jyväskylän Shellin huoltoaseman suojelutapaukset
topic museologia rakennettu kulttuuriympäristö rakennusperintö rakennussuojelu arvo päätöksenteko rakennettu ympäristö kulttuuriympäristö Jyväskylä Joensuu
topic_facet Joensuu Jyväskylä arvo kulttuuriympäristö museologia päätöksenteko rakennettu kulttuuriympäristö rakennettu ympäristö rakennusperintö rakennussuojelu
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42449 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201311122566
work_keys_str_mv AT javanainenriikka suojellavaieirakennussuojelunpäätöksentekohotelliravintolawanhanjokelanjajyväsk