_version_ 1780992641158086656
annif_keywords_txtF_mv liikunnanopettajat opettajat työkyky työtyytyväisyys koululiikunta
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p12025 http://www.yso.fi/onto/yso/p1117 http://www.yso.fi/onto/yso/p10214 http://www.yso.fi/onto/yso/p1831 http://www.yso.fi/onto/yso/p15765
author Salminen, Pauliina
author2 Liikuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences Liikuntakasvatuksen laitos Department of Sport Sciences University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Liikuntapedagogiikka Physical Education Teacher Education 502
author_facet Salminen, Pauliina Liikuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences Liikuntakasvatuksen laitos Department of Sport Sciences University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Liikuntapedagogiikka Physical Education Teacher Education 502 Salminen, Pauliina
author_sort Salminen, Pauliina
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
first_indexed 2023-03-22T09:58:39Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Liikunnanopettajien ty&#xF6;ss&#xE4; viihtyminen : laadullinen tapaustutkimus kuuden liikunnanopettajan kokemuksista</title><title type="alternative">Laadullinen tapaustutkimus kuuden liikunnanopettajan kokemuksista</title><creator>Salminen, Pauliina</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Liikuntatieteellinen tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Sport and Health Sciences</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Liikuntakasvatuksen laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Sport Sciences</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Liikuntapedagogiikka</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Physical Education Teacher Education</contributor><contributor type="oppiainekoodi">502</contributor><subject type="other">liikunnanopettaja</subject><subject type="other">ty&#xF6;tyytyv&#xE4;isyys</subject><subject type="other">kiire</subject><subject type="other">ty&#xF6;el&#xE4;m&#xE4;n muutos</subject><subject type="method">Kvalitatiivinen tutkimus</subject><subject type="yso">liikunnanopettajat</subject><subject type="yso">opettajat</subject><subject type="yso">ty&#xF6;tyytyv&#xE4;isyys</subject><subject type="yso">kiire</subject><subject type="yso">ty&#xF6;el&#xE4;m&#xE4;</subject><subject type="yso">jaksaminen</subject><subject type="yso">ty&#xF6;kyky</subject><available>2013-11-06T18:39:39Z</available><issued>2013</issued><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><identifier type="other">oai:jykdok.linneanet.fi:1286854</identifier><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42423</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-201311062545</identifier><language type="iso">fin</language><rights lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and&#xD; print it for Your own personal use. Commercial use is&#xD; prohibited.</rights><rights lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="accesslevel" lang="fi">openAccess</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201311062545</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/42423/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201311062545.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-201311062545.pdf" type="application/pdf" length="450465" sequence="1"/><recordID>123456789_42423</recordID></qualifieddc>
hierarchy_parent_title Institutional Repository
id jyx.123456789_42423
institution JYU
language fin
last_indexed 2023-07-03T20:13:25Z
main_date 2013-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2013
media_type_str_mv 0/application/ 1/application/pdf/
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/42423\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201311062545.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-201311062545.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
publication_first_indexed 2013-03-22T09:58:39Z
publishDate 2013
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Salminen, Pauliina Liikunnanopettajien työssä viihtyminen : laadullinen tapaustutkimus kuuden liikunnanopettajan kokemuksista liikunnanopettaja työtyytyväisyys kiire työelämän muutos Kvalitatiivinen tutkimus liikunnanopettajat opettajat työelämä jaksaminen työkyky
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_42423&index=0&size=large
title Liikunnanopettajien työssä viihtyminen : laadullinen tapaustutkimus kuuden liikunnanopettajan kokemuksista
title_alt Laadullinen tapaustutkimus kuuden liikunnanopettajan kokemuksista
title_full Liikunnanopettajien työssä viihtyminen : laadullinen tapaustutkimus kuuden liikunnanopettajan kokemuksista
title_fullStr Liikunnanopettajien työssä viihtyminen : laadullinen tapaustutkimus kuuden liikunnanopettajan kokemuksista Liikunnanopettajien työssä viihtyminen : laadullinen tapaustutkimus kuuden liikunnanopettajan kokemuksista
title_full_unstemmed Liikunnanopettajien työssä viihtyminen : laadullinen tapaustutkimus kuuden liikunnanopettajan kokemuksista Liikunnanopettajien työssä viihtyminen : laadullinen tapaustutkimus kuuden liikunnanopettajan kokemuksista
title_short Liikunnanopettajien työssä viihtyminen
title_sort liikunnanopettajien työssä viihtyminen laadullinen tapaustutkimus kuuden liikunnanopettajan kokemuksista
title_sub laadullinen tapaustutkimus kuuden liikunnanopettajan kokemuksista
title_txtP Liikunnanopettajien työssä viihtyminen : laadullinen tapaustutkimus kuuden liikunnanopettajan kokemuksista
topic liikunnanopettaja työtyytyväisyys kiire työelämän muutos Kvalitatiivinen tutkimus liikunnanopettajat opettajat työelämä jaksaminen työkyky
topic_facet Kvalitatiivinen tutkimus jaksaminen kiire liikunnanopettaja liikunnanopettajat opettajat työelämä työelämän muutos työkyky työtyytyväisyys
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42423 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201311062545
work_keys_str_mv AT salminenpauliina liikunnanopettajientyössäviihtyminenlaadullinentapaustutkimuskuudenliikunnanope