Lähetin lapseni elämään, kuin laivan merelle huoltajien käsityksiä yhteistyöstä oppilaanohjaajan kanssa jatko-opintoihin ohjaamisessa

Bibliographic Details
Main Authors: Gustaws, Camilla, Väli-Klemelä, Maiju
Other Authors: Kasvatustieteiden tiedekunta, Faculty of Education, Opettajankoulutuslaitos, Department of Teacher Education, University of Jyväskylä, Jyväskylän yliopisto, Luokanopettajakoulutus, Teacher Education, 103
Format: Master's thesis
Language:fin
Published: 2013
Subjects:
Online Access: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42287
_version_ 1780992144874405888
annif_keywords_txtF_mv oppilaanohjaus yhteistyö peruskoulu kasvatusyhteistyö lapset (ikäryhmät)
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p19847 http://www.yso.fi/onto/yso/p6334 http://www.yso.fi/onto/yso/p2518 http://www.yso.fi/onto/yso/p38174 http://www.yso.fi/onto/yso/p4354
author Gustaws, Camilla Väli-Klemelä, Maiju
author2 Kasvatustieteiden tiedekunta Faculty of Education Opettajankoulutuslaitos Department of Teacher Education University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Luokanopettajakoulutus Teacher Education 103
author_facet Gustaws, Camilla Väli-Klemelä, Maiju Kasvatustieteiden tiedekunta Faculty of Education Opettajankoulutuslaitos Department of Teacher Education University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Luokanopettajakoulutus Teacher Education 103 Gustaws, Camilla Väli-Klemelä, Maiju
author_sort Gustaws, Camilla
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
first_indexed 2023-03-22T10:01:32Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>L&#xE4;hetin lapseni el&#xE4;m&#xE4;&#xE4;n, kuin laivan merelle : huoltajien k&#xE4;sityksi&#xE4; yhteisty&#xF6;st&#xE4; oppilaanohjaajan kanssa jatko-opintoihin ohjaamisessa</title><title type="alternative">Huoltajien k&#xE4;sityksi&#xE4; yhteisty&#xF6;st&#xE4; oppilaanohjaajan kanssa jatko-opintoihin ohjaamisessa</title><creator>Gustaws, Camilla</creator><creator>V&#xE4;li-Klemel&#xE4;, Maiju</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Kasvatustieteiden tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Education</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Opettajankoulutuslaitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Teacher Education</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Luokanopettajakoulutus</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Teacher Education</contributor><contributor type="oppiainekoodi">103</contributor><subject type="method">Kvalitatiivinen tutkimus</subject><subject type="yso">oppilaanohjaus</subject><subject type="yso">peruskoulu</subject><subject type="yso">vanhemmuus</subject><subject type="yso">kasvatuskumppanuus</subject><available>2013-10-04T09:47:46Z</available><issued>2013</issued><type lang="fi">Pro gradu</type><type lang="en">Master's thesis</type><identifier type="other">oai:jykdok.linneanet.fi:1284483</identifier><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42287</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-201310042418</identifier><language type="iso">fin</language><rights lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and&#xD; print it for Your own personal use. Commercial use is&#xD; prohibited.</rights><rights lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="accesslevel" lang="fi">openAccess</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201310042418</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/42287/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201310042418.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-201310042418.pdf" type="application/pdf" length="1195147" sequence="1"/><recordID>123456789_42287</recordID></qualifieddc>
hierarchy_parent_title Institutional Repository
id jyx.123456789_42287
institution JYU
language fin
last_indexed 2023-07-03T20:14:52Z
main_date 2013-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2013
media_type_str_mv 0/application/ 1/application/pdf/
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/42287\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201310042418.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-201310042418.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
publication_first_indexed 2013-03-22T10:01:32Z
publishDate 2013
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Gustaws, Camilla Väli-Klemelä, Maiju Lähetin lapseni elämään, kuin laivan merelle : huoltajien käsityksiä yhteistyöstä oppilaanohjaajan kanssa jatko-opintoihin ohjaamisessa Kvalitatiivinen tutkimus oppilaanohjaus peruskoulu vanhemmuus kasvatuskumppanuus
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_42287&index=0&size=large
title Lähetin lapseni elämään, kuin laivan merelle : huoltajien käsityksiä yhteistyöstä oppilaanohjaajan kanssa jatko-opintoihin ohjaamisessa
title_alt Huoltajien käsityksiä yhteistyöstä oppilaanohjaajan kanssa jatko-opintoihin ohjaamisessa
title_full Lähetin lapseni elämään, kuin laivan merelle : huoltajien käsityksiä yhteistyöstä oppilaanohjaajan kanssa jatko-opintoihin ohjaamisessa
title_fullStr Lähetin lapseni elämään, kuin laivan merelle : huoltajien käsityksiä yhteistyöstä oppilaanohjaajan kanssa jatko-opintoihin ohjaamisessa Lähetin lapseni elämään, kuin laivan merelle : huoltajien käsityksiä yhteistyöstä oppilaanohjaajan kanssa jatko-opintoihin ohjaamisessa
title_full_unstemmed Lähetin lapseni elämään, kuin laivan merelle : huoltajien käsityksiä yhteistyöstä oppilaanohjaajan kanssa jatko-opintoihin ohjaamisessa Lähetin lapseni elämään, kuin laivan merelle : huoltajien käsityksiä yhteistyöstä oppilaanohjaajan kanssa jatko-opintoihin ohjaamisessa
title_short Lähetin lapseni elämään, kuin laivan merelle
title_sort lähetin lapseni elämään kuin laivan merelle huoltajien käsityksiä yhteistyöstä oppilaanohjaajan kanssa jatko opintoihin ohjaamisessa
title_sub huoltajien käsityksiä yhteistyöstä oppilaanohjaajan kanssa jatko-opintoihin ohjaamisessa
title_txtP Lähetin lapseni elämään, kuin laivan merelle : huoltajien käsityksiä yhteistyöstä oppilaanohjaajan kanssa jatko-opintoihin ohjaamisessa
topic Kvalitatiivinen tutkimus oppilaanohjaus peruskoulu vanhemmuus kasvatuskumppanuus
topic_facet Kvalitatiivinen tutkimus kasvatuskumppanuus oppilaanohjaus peruskoulu vanhemmuus
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42287 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201310042418
work_keys_str_mv AT gustawscamilla lähetinlapsenielämäänkuinlaivanmerellehuoltajienkäsityksiäyhteistyöstäoppilaanohj