_version_ 1780992036210475008
annif_keywords_txtF_mv liikunta koululiikunta kokemukset peruskoulu oppilaat
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p916 http://www.yso.fi/onto/yso/p15765 http://www.yso.fi/onto/yso/p3209 http://www.yso.fi/onto/yso/p2518 http://www.yso.fi/onto/yso/p8131
author Vuoristo, Pasi
author2 Liikuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences Liikuntakasvatuksen laitos Department of Sport Sciences University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Liikuntapedagogiikka Physical Education Teacher Education 502
author_facet Vuoristo, Pasi Liikuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences Liikuntakasvatuksen laitos Department of Sport Sciences University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Liikuntapedagogiikka Physical Education Teacher Education 502 Vuoristo, Pasi
author_sort Vuoristo, Pasi
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
first_indexed 2023-03-22T09:59:27Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Tapaustutkimus peruskoulun yhdeks&#xE4;nnen luokan oppilaiden koululiikuntakokemuksista</title><creator>Vuoristo, Pasi</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Liikuntatieteellinen tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Sport and Health Sciences</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Liikuntakasvatuksen laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Sport Sciences</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Liikuntapedagogiikka</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Physical Education Teacher Education</contributor><contributor type="oppiainekoodi">502</contributor><subject type="method">Tapaustutkimus</subject><subject type="yso">koululiikunta</subject><subject type="yso">oppitunnit</subject><subject type="yso">liikunta</subject><subject type="yso">motivaatioilmasto</subject><subject type="yso">murrosik&#xE4;iset</subject><subject type="yso">motivaatio</subject><subject type="yso">kokemukset</subject><available>2013-09-13T15:08:22Z</available><issued>2013</issued><type lang="fi">Pro gradu</type><type lang="en">Master's thesis</type><identifier type="other">oai:jykdok.linneanet.fi:1279906</identifier><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42160</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-201309132299</identifier><language type="iso">fin</language><rights lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and&#xD; print it for Your own personal use. Commercial use is&#xD; prohibited.</rights><rights lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="accesslevel" lang="fi">openAccess</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201309132299</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/42160/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201309132299.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-201309132299.pdf" type="application/pdf" length="239917" sequence="1"/><recordID>123456789_42160</recordID></qualifieddc>
hierarchy_parent_title Institutional Repository
id jyx.123456789_42160
institution JYU
language fin
last_indexed 2023-07-03T20:13:50Z
main_date 2013-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2013
media_type_str_mv 0/application/ 1/application/pdf/
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/42160\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201309132299.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-201309132299.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
publication_first_indexed 2013-03-22T09:59:27Z
publishDate 2013
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Vuoristo, Pasi Tapaustutkimus peruskoulun yhdeksännen luokan oppilaiden koululiikuntakokemuksista Tapaustutkimus koululiikunta oppitunnit liikunta motivaatioilmasto murrosikäiset motivaatio kokemukset
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_42160&index=0&size=large
title Tapaustutkimus peruskoulun yhdeksännen luokan oppilaiden koululiikuntakokemuksista
title_full Tapaustutkimus peruskoulun yhdeksännen luokan oppilaiden koululiikuntakokemuksista
title_fullStr Tapaustutkimus peruskoulun yhdeksännen luokan oppilaiden koululiikuntakokemuksista Tapaustutkimus peruskoulun yhdeksännen luokan oppilaiden koululiikuntakokemuksista
title_full_unstemmed Tapaustutkimus peruskoulun yhdeksännen luokan oppilaiden koululiikuntakokemuksista Tapaustutkimus peruskoulun yhdeksännen luokan oppilaiden koululiikuntakokemuksista
title_short Tapaustutkimus peruskoulun yhdeksännen luokan oppilaiden koululiikuntakokemuksista
title_sort tapaustutkimus peruskoulun yhdeksännen luokan oppilaiden koululiikuntakokemuksista
title_txtP Tapaustutkimus peruskoulun yhdeksännen luokan oppilaiden koululiikuntakokemuksista
topic Tapaustutkimus koululiikunta oppitunnit liikunta motivaatioilmasto murrosikäiset motivaatio kokemukset
topic_facet Tapaustutkimus kokemukset koululiikunta liikunta motivaatio motivaatioilmasto murrosikäiset oppitunnit
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42160 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201309132299
work_keys_str_mv AT vuoristopasi tapaustutkimusperuskoulunyhdeksännenluokanoppilaidenkoululiikuntakokemuksista