_version_ 1780992615720681472
annif_keywords_txtF_mv romaanit naiset kirjallisuus kaunokirjallisuus kirjailijat
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p1896 http://www.yso.fi/onto/yso/p16991 http://www.yso.fi/onto/yso/p8113 http://www.yso.fi/onto/yso/p4 http://www.yso.fi/onto/yso/p8970
author Venäläinen, Tiina
author2 Humanistinen tiedekunta Faculty of Humanities Historian ja etnologian laitos Department of History and Ethnology University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Yleinen historia General History 3033
author_facet Venäläinen, Tiina Humanistinen tiedekunta Faculty of Humanities Historian ja etnologian laitos Department of History and Ethnology University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Yleinen historia General History 3033 Venäläinen, Tiina
author_sort Venäläinen, Tiina
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
first_indexed 2023-03-22T09:56:49Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Rivella ja Galesia : englantilaisen naiskirjailijan omakuva 1700-luvun alun romaaneissa</title><title type="alternative">Englantilaisen naiskirjailijan omakuva 1700-luvun alun romaaneissa</title><creator>Ven&#xE4;l&#xE4;inen, Tiina</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Humanistinen tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Humanities</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Historian ja etnologian laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of History and Ethnology</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Yleinen historia</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">General History</contributor><contributor type="oppiainekoodi">3033</contributor><subject type="other">Manley, Delarivier</subject><subject type="other">Barker, Jane</subject><subject type="yso">1700-luku</subject><subject type="yso">naiset</subject><subject type="yso">kirjailijat</subject><subject type="yso">romaanit</subject><subject type="yso">omael&#xE4;m&#xE4;kerrallisuus</subject><subject type="yso">narratiivisuus</subject><subject type="yso">sukupuoli</subject><subject type="yso">Englanti</subject><available>2013-08-06T06:50:20Z</available><issued>2013</issued><type lang="fi">Pro gradu</type><type lang="en">Master's thesis</type><identifier type="other">oai:jykdok.linneanet.fi:1274947</identifier><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41934</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-201308062120</identifier><language type="iso">fin</language><rights lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and&#xD; print it for Your own personal use. Commercial use is&#xD; prohibited.</rights><rights lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea&#xD; ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6;&#xD; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201308062120</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/41934/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201308062120.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-201308062120.pdf" type="application/pdf" length="826636" sequence="1"/><recordID>123456789_41934</recordID></qualifieddc>
hierarchy_parent_title Institutional Repository
id jyx.123456789_41934
institution JYU
language fin
last_indexed 2023-07-03T20:12:36Z
main_date 2013-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2013
media_type_str_mv 0/application/ 1/application/pdf/
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/41934\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201308062120.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-201308062120.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
publication_first_indexed 2013-03-22T09:56:49Z
publishDate 2013
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Venäläinen, Tiina Rivella ja Galesia : englantilaisen naiskirjailijan omakuva 1700-luvun alun romaaneissa Manley, Delarivier Barker, Jane 1700-luku naiset kirjailijat romaanit omaelämäkerrallisuus narratiivisuus sukupuoli Englanti
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_41934&index=0&size=large
title Rivella ja Galesia : englantilaisen naiskirjailijan omakuva 1700-luvun alun romaaneissa
title_alt Englantilaisen naiskirjailijan omakuva 1700-luvun alun romaaneissa
title_full Rivella ja Galesia : englantilaisen naiskirjailijan omakuva 1700-luvun alun romaaneissa
title_fullStr Rivella ja Galesia : englantilaisen naiskirjailijan omakuva 1700-luvun alun romaaneissa Rivella ja Galesia : englantilaisen naiskirjailijan omakuva 1700-luvun alun romaaneissa
title_full_unstemmed Rivella ja Galesia : englantilaisen naiskirjailijan omakuva 1700-luvun alun romaaneissa Rivella ja Galesia : englantilaisen naiskirjailijan omakuva 1700-luvun alun romaaneissa
title_short Rivella ja Galesia
title_sort rivella ja galesia englantilaisen naiskirjailijan omakuva 1700 luvun alun romaaneissa
title_sub englantilaisen naiskirjailijan omakuva 1700-luvun alun romaaneissa
title_txtP Rivella ja Galesia : englantilaisen naiskirjailijan omakuva 1700-luvun alun romaaneissa
topic Manley, Delarivier Barker, Jane 1700-luku naiset kirjailijat romaanit omaelämäkerrallisuus narratiivisuus sukupuoli Englanti
topic_facet 1700-luku Barker, Jane Englanti Manley, Delarivier kirjailijat naiset narratiivisuus omaelämäkerrallisuus romaanit sukupuoli
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41934 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201308062120
work_keys_str_mv AT venäläinentiina rivellajagalesiaenglantilaisennaiskirjailijanomakuva1700luvunalunromaaneissa