_version_ 1780992835013574656
annif_keywords_txtF_mv palaute asiakaslähtöisyys vuorovaikutus psykologit potilaat
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p1236 http://www.yso.fi/onto/yso/p7613 http://www.yso.fi/onto/yso/p10591 http://www.yso.fi/onto/yso/p6875 http://www.yso.fi/onto/yso/p8357
author Käenmäki, Marika Maalehto, Sanni Ojanen, Minna
author2 Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Social Sciences Psykologian laitos Department of Psychology University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Psykologia Psychology 202
author_facet Käenmäki, Marika Maalehto, Sanni Ojanen, Minna Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Social Sciences Psykologian laitos Department of Psychology University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Psykologia Psychology 202 Käenmäki, Marika Maalehto, Sanni Ojanen, Minna
author_sort Käenmäki, Marika
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
first_indexed 2023-03-22T09:59:29Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Jatkosuunnitelmien asiakasl&#xE4;ht&#xF6;isyys psykologisissa palautekeskusteluissa</title><creator>K&#xE4;enm&#xE4;ki, Marika</creator><creator>Maalehto, Sanni</creator><creator>Ojanen, Minna</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Social Sciences</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Psykologian laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Psychology</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Psykologia</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Psychology</contributor><contributor type="oppiainekoodi">202</contributor><subject type="other">psykologinen palautekeskustelu</subject><subject type="other">jatkosuunnitelma</subject><subject type="other">asiakasl&#xE4;ht&#xF6;isyys</subject><subject type="other">vuorovaikutus</subject><subject type="other">tulkitseva diskurssianalyysi</subject><subject type="method">Diskurssianalyysi</subject><subject type="yso">palaute</subject><subject type="yso">asiakasl&#xE4;ht&#xF6;isyys</subject><subject type="yso">vuorovaikutus</subject><subject type="yso">psykologit</subject><subject type="yso">potilaat</subject><available>2013-07-04T10:29:00Z</available><issued>2013</issued><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><identifier type="other">oai:jykdok.linneanet.fi:1271842</identifier><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41877</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-201307042073</identifier><language type="iso">fin</language><rights lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><rights lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201307042073</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/41877/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201307042073.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-201307042073.pdf" type="application/pdf" length="202189" sequence="1"/><recordID>123456789_41877</recordID></qualifieddc>
hierarchy_parent_title Institutional Repository
id jyx.123456789_41877
institution JYU
language fin
last_indexed 2023-07-03T20:13:50Z
main_date 2013-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2013
media_type_str_mv 0/application/ 1/application/pdf/
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/41877\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201307042073.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-201307042073.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
publication_first_indexed 2013-03-22T09:59:29Z
publishDate 2013
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Käenmäki, Marika Maalehto, Sanni Ojanen, Minna Jatkosuunnitelmien asiakaslähtöisyys psykologisissa palautekeskusteluissa psykologinen palautekeskustelu jatkosuunnitelma asiakaslähtöisyys vuorovaikutus tulkitseva diskurssianalyysi Diskurssianalyysi palaute psykologit potilaat
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_41877&index=0&size=large
title Jatkosuunnitelmien asiakaslähtöisyys psykologisissa palautekeskusteluissa
title_full Jatkosuunnitelmien asiakaslähtöisyys psykologisissa palautekeskusteluissa
title_fullStr Jatkosuunnitelmien asiakaslähtöisyys psykologisissa palautekeskusteluissa Jatkosuunnitelmien asiakaslähtöisyys psykologisissa palautekeskusteluissa
title_full_unstemmed Jatkosuunnitelmien asiakaslähtöisyys psykologisissa palautekeskusteluissa Jatkosuunnitelmien asiakaslähtöisyys psykologisissa palautekeskusteluissa
title_short Jatkosuunnitelmien asiakaslähtöisyys psykologisissa palautekeskusteluissa
title_sort jatkosuunnitelmien asiakaslähtöisyys psykologisissa palautekeskusteluissa
title_txtP Jatkosuunnitelmien asiakaslähtöisyys psykologisissa palautekeskusteluissa
topic psykologinen palautekeskustelu jatkosuunnitelma asiakaslähtöisyys vuorovaikutus tulkitseva diskurssianalyysi Diskurssianalyysi palaute psykologit potilaat
topic_facet Diskurssianalyysi asiakaslähtöisyys jatkosuunnitelma palaute potilaat psykologinen palautekeskustelu psykologit tulkitseva diskurssianalyysi vuorovaikutus
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41877 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201307042073
work_keys_str_mv AT käenmäkimarika jatkosuunnitelmienasiakaslähtöisyyspsykologisissapalautekeskusteluissa