_version_ 1780992389259722752
annif_keywords_txtF_mv sosiaalityöntekijät sosiaalityö kuntayhtymät kokemukset sosiaalihuolto
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p11779 http://www.yso.fi/onto/yso/p3286 http://www.yso.fi/onto/yso/p719 http://www.yso.fi/onto/yso/p3209 http://www.yso.fi/onto/yso/p3281
author Turunen, Titta
author2 Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Social Sciences Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Department of Social Sciences and Philosophy University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Sosiaalityö Social Work 210
author_facet Turunen, Titta Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Social Sciences Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Department of Social Sciences and Philosophy University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Sosiaalityö Social Work 210 Turunen, Titta
author_sort Turunen, Titta
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
first_indexed 2023-03-22T09:59:28Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>"Nyt jos kysyt&#xE4;&#xE4;n, et haluaisitko palata entiseen, niin en miss&#xE4;&#xE4;n nimess&#xE4;" : sosiaality&#xF6;ntekij&#xF6;iden kokemuksia kuntayhtym&#xE4;st&#xE4;</title><title type="alternative">Sosiaality&#xF6;ntekij&#xF6;iden kokemuksia kuntayhtym&#xE4;st&#xE4;</title><creator>Turunen, Titta</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Social Sciences</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Social Sciences and Philosophy</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Sosiaality&#xF6;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Social Work</contributor><contributor type="oppiainekoodi">210</contributor><subject type="other">kokemus</subject><subject type="other">organisaatiomuutos</subject><subject type="other">kuntayhtym&#xE4;</subject><subject type="other">kunta- ja palvelurakenneuudistus</subject><subject type="yso">kokemukset</subject><subject type="yso">organisaatiomuutokset</subject><subject type="yso">kuntayhtym&#xE4;t</subject><subject type="yso">sosiaalihuolto</subject><subject type="yso">sosiaality&#xF6;</subject><subject type="yso">kuntarakenne</subject><subject type="yso">palvelurakenne</subject><subject type="yso">sosiaality&#xF6;ntekij&#xE4;t</subject><available>2013-06-17T14:55:37Z</available><issued>2013</issued><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><identifier type="other">oai:jykdok.linneanet.fi:1270331</identifier><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41797</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-201306172001</identifier><language type="iso">fin</language><rights lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and&#xD; print it for Your own personal use. Commercial use is&#xD; prohibited.</rights><rights lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea&#xD; ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6;&#xD; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201306172001</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/41797/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201306172001.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-201306172001.pdf" type="application/pdf" length="491522" sequence="1"/><recordID>123456789_41797</recordID></qualifieddc>
hierarchy_parent_title Institutional Repository
id jyx.123456789_41797
institution JYU
language fin
last_indexed 2023-07-03T20:13:50Z
main_date 2013-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2013
media_type_str_mv 0/application/ 1/application/pdf/
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/41797\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201306172001.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-201306172001.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
publication_first_indexed 2013-03-22T09:59:28Z
publishDate 2013
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Turunen, Titta "Nyt jos kysytään, et haluaisitko palata entiseen, niin en missään nimessä" : sosiaalityöntekijöiden kokemuksia kuntayhtymästä kokemus organisaatiomuutos kuntayhtymä kunta- ja palvelurakenneuudistus kokemukset organisaatiomuutokset kuntayhtymät sosiaalihuolto sosiaalityö kuntarakenne palvelurakenne sosiaalityöntekijät
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_41797&index=0&size=large
title "Nyt jos kysytään, et haluaisitko palata entiseen, niin en missään nimessä" : sosiaalityöntekijöiden kokemuksia kuntayhtymästä
title_alt Sosiaalityöntekijöiden kokemuksia kuntayhtymästä
title_full "Nyt jos kysytään, et haluaisitko palata entiseen, niin en missään nimessä" : sosiaalityöntekijöiden kokemuksia kuntayhtymästä
title_fullStr "Nyt jos kysytään, et haluaisitko palata entiseen, niin en missään nimessä" : sosiaalityöntekijöiden kokemuksia kuntayhtymästä "Nyt jos kysytään, et haluaisitko palata entiseen, niin en missään nimessä" : sosiaalityöntekijöiden kokemuksia kuntayhtymästä
title_full_unstemmed "Nyt jos kysytään, et haluaisitko palata entiseen, niin en missään nimessä" : sosiaalityöntekijöiden kokemuksia kuntayhtymästä "Nyt jos kysytään, et haluaisitko palata entiseen, niin en missään nimessä" : sosiaalityöntekijöiden kokemuksia kuntayhtymästä
title_short "Nyt jos kysytään, et haluaisitko palata entiseen, niin en missään nimessä"
title_sort nyt jos kysytään et haluaisitko palata entiseen niin en missään nimessä sosiaalityöntekijöiden kokemuksia kuntayhtymästä
title_sub sosiaalityöntekijöiden kokemuksia kuntayhtymästä
title_txtP "Nyt jos kysytään, et haluaisitko palata entiseen, niin en missään nimessä" : sosiaalityöntekijöiden kokemuksia kuntayhtymästä
topic kokemus organisaatiomuutos kuntayhtymä kunta- ja palvelurakenneuudistus kokemukset organisaatiomuutokset kuntayhtymät sosiaalihuolto sosiaalityö kuntarakenne palvelurakenne sosiaalityöntekijät
topic_facet kokemukset kokemus kunta- ja palvelurakenneuudistus kuntarakenne kuntayhtymä kuntayhtymät organisaatiomuutokset organisaatiomuutos palvelurakenne sosiaalihuolto sosiaalityö sosiaalityöntekijät
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41797 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201306172001
work_keys_str_mv AT turunentitta nytjoskysytäänethaluaisitkopalataentiseenniinenmissäännimessäsosiaalityöntekijöiden