_version_ 1780992343390814208
annif_keywords_txtF_mv viestintä kuurot puheviestintä haasteet (ongelmat) opiskelijat
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p36 http://www.yso.fi/onto/yso/p8616 http://www.yso.fi/onto/yso/p2494 http://www.yso.fi/onto/yso/p6564 http://www.yso.fi/onto/yso/p16486
author Haatainen, Pieta
author2 Humanistinen tiedekunta Faculty of Humanities Viestintätieteiden laitos Department of Communication University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Puheviestintä Speech Communication 3132
author_facet Haatainen, Pieta Humanistinen tiedekunta Faculty of Humanities Viestintätieteiden laitos Department of Communication University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Puheviestintä Speech Communication 3132 Haatainen, Pieta
author_sort Haatainen, Pieta
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
first_indexed 2023-03-22T09:57:55Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Viestint&#xE4;haasteet kuurojen ja kuulevien yliopisto-opiskelijoiden keskin&#xE4;isess&#xE4; viestinn&#xE4;ss&#xE4;</title><creator>Haatainen, Pieta</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Humanistinen tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Humanities</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Viestint&#xE4;tieteiden laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Communication</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Puheviestint&#xE4;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Speech Communication</contributor><contributor type="oppiainekoodi">3132</contributor><subject type="other">Kuuleva</subject><subject type="other">kuuro</subject><subject type="other">puheviestint&#xE4;</subject><subject type="other">viestinn&#xE4;n mukauttaminen</subject><subject type="other">viestint&#xE4;haaste</subject><subject type="yso">opiskelijat</subject><subject type="yso">kuurot</subject><subject type="yso">kuulovammaiset</subject><subject type="yso">puheviestint&#xE4;</subject><subject type="yso">viestint&#xE4;</subject><subject type="yso">haasteet (ongelmat)</subject><subject type="yso">haasteet</subject><available>2013-06-12T16:37:29Z</available><issued>2013</issued><type lang="fi">Pro gradu</type><type lang="en">Master's thesis</type><identifier type="other">oai:jykdok.linneanet.fi:1269899</identifier><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41753</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-201306121957</identifier><language type="iso">fin</language><rights lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><rights lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201306121957</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/41753/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201306121957.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-201306121957.pdf" type="application/pdf" length="929469" sequence="1"/><recordID>123456789_41753</recordID></qualifieddc>
hierarchy_parent_title Institutional Repository
id jyx.123456789_41753
institution JYU
language fin
last_indexed 2023-07-03T20:13:05Z
main_date 2013-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2013
media_type_str_mv 0/application/ 1/application/pdf/
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/41753\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201306121957.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-201306121957.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
publication_first_indexed 2013-03-22T09:57:55Z
publishDate 2013
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Haatainen, Pieta Viestintähaasteet kuurojen ja kuulevien yliopisto-opiskelijoiden keskinäisessä viestinnässä Kuuleva kuuro puheviestintä viestinnän mukauttaminen viestintähaaste opiskelijat kuurot kuulovammaiset viestintä haasteet (ongelmat) haasteet
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_41753&index=0&size=large
title Viestintähaasteet kuurojen ja kuulevien yliopisto-opiskelijoiden keskinäisessä viestinnässä
title_full Viestintähaasteet kuurojen ja kuulevien yliopisto-opiskelijoiden keskinäisessä viestinnässä
title_fullStr Viestintähaasteet kuurojen ja kuulevien yliopisto-opiskelijoiden keskinäisessä viestinnässä Viestintähaasteet kuurojen ja kuulevien yliopisto-opiskelijoiden keskinäisessä viestinnässä
title_full_unstemmed Viestintähaasteet kuurojen ja kuulevien yliopisto-opiskelijoiden keskinäisessä viestinnässä Viestintähaasteet kuurojen ja kuulevien yliopisto-opiskelijoiden keskinäisessä viestinnässä
title_short Viestintähaasteet kuurojen ja kuulevien yliopisto-opiskelijoiden keskinäisessä viestinnässä
title_sort viestintähaasteet kuurojen ja kuulevien yliopisto opiskelijoiden keskinäisessä viestinnässä
title_txtP Viestintähaasteet kuurojen ja kuulevien yliopisto-opiskelijoiden keskinäisessä viestinnässä
topic Kuuleva kuuro puheviestintä viestinnän mukauttaminen viestintähaaste opiskelijat kuurot kuulovammaiset viestintä haasteet (ongelmat) haasteet
topic_facet Kuuleva haasteet haasteet (ongelmat) kuulovammaiset kuuro kuurot opiskelijat puheviestintä viestinnän mukauttaminen viestintä viestintähaaste
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41753 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201306121957
work_keys_str_mv AT haatainenpieta viestintähaasteetkuurojenjakuulevienyliopistoopiskelijoidenkeskinäisessäviestinnä