_version_ 1780992640473366528
annif_keywords_txtF_mv aluehallinto liikuntatoimi hallinnonuudistus liikunta kunnat
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p776 http://www.yso.fi/onto/yso/p16285 http://www.yso.fi/onto/yso/p14157 http://www.yso.fi/onto/yso/p916 http://www.yso.fi/onto/yso/p10083
author Mustonen, Anja
author2 Liikuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences Liikuntakasvatuksen laitos Department of Sport Sciences University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Liikunnan yhteiskuntatieteet Social Sciences of Sport 5032
author_facet Mustonen, Anja Liikuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences Liikuntakasvatuksen laitos Department of Sport Sciences University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Liikunnan yhteiskuntatieteet Social Sciences of Sport 5032 Mustonen, Anja
author_sort Mustonen, Anja
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
first_indexed 2023-03-22T09:56:48Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Liikuntatoimi aluehallinnossa : ELY-keskusten liikuntatoimen viranhaltijoiden n&#xE4;kemyksi&#xE4; aluehallintouudistuksen vaikutuksista</title><title type="alternative">ELY-keskusten liikuntatoimen viranhaltijoiden n&#xE4;kemyksi&#xE4; aluehallintouudistuksen vaikutuksista</title><creator>Mustonen, Anja</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Liikuntatieteellinen tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Sport and Health Sciences</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Liikuntakasvatuksen laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Sport Sciences</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Liikunnan yhteiskuntatieteet</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Social Sciences of Sport</contributor><contributor type="oppiainekoodi">5032</contributor><subject type="other">aluehallinto</subject><subject type="other">ELY-keskus</subject><subject type="other">hallinnonuudistus</subject><subject type="other">liikuntatoimi</subject><subject type="yso">elinkeino-, liikenne- ja ymp&#xE4;rist&#xF6;keskukset</subject><subject type="yso">aluehallinto</subject><subject type="yso">hallinnonuudistus</subject><subject type="yso">liikuntatoimi</subject><available>2013-06-07T07:22:56Z</available><issued>2013</issued><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><identifier type="other">oai:jykdok.linneanet.fi:1269226</identifier><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41707</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-201306071918</identifier><language type="iso">fin</language><rights lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and&#xD; print it for Your own personal use. Commercial use is&#xD; prohibited.</rights><rights lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="accesslevel" lang="fi">openAccess</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201306071918</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/41707/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201306071918.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-201306071918.pdf" type="application/pdf" length="1228135" sequence="1"/><recordID>123456789_41707</recordID></qualifieddc>
hierarchy_parent_title Institutional Repository
id jyx.123456789_41707
institution JYU
language fin
last_indexed 2023-07-03T20:12:36Z
main_date 2013-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2013
media_type_str_mv 0/application/ 1/application/pdf/
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/41707\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201306071918.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-201306071918.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
publication_first_indexed 2013-03-22T09:56:48Z
publishDate 2013
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Mustonen, Anja Liikuntatoimi aluehallinnossa : ELY-keskusten liikuntatoimen viranhaltijoiden näkemyksiä aluehallintouudistuksen vaikutuksista aluehallinto ELY-keskus hallinnonuudistus liikuntatoimi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_41707&index=0&size=large
title Liikuntatoimi aluehallinnossa : ELY-keskusten liikuntatoimen viranhaltijoiden näkemyksiä aluehallintouudistuksen vaikutuksista
title_alt ELY-keskusten liikuntatoimen viranhaltijoiden näkemyksiä aluehallintouudistuksen vaikutuksista
title_full Liikuntatoimi aluehallinnossa : ELY-keskusten liikuntatoimen viranhaltijoiden näkemyksiä aluehallintouudistuksen vaikutuksista
title_fullStr Liikuntatoimi aluehallinnossa : ELY-keskusten liikuntatoimen viranhaltijoiden näkemyksiä aluehallintouudistuksen vaikutuksista Liikuntatoimi aluehallinnossa : ELY-keskusten liikuntatoimen viranhaltijoiden näkemyksiä aluehallintouudistuksen vaikutuksista
title_full_unstemmed Liikuntatoimi aluehallinnossa : ELY-keskusten liikuntatoimen viranhaltijoiden näkemyksiä aluehallintouudistuksen vaikutuksista Liikuntatoimi aluehallinnossa : ELY-keskusten liikuntatoimen viranhaltijoiden näkemyksiä aluehallintouudistuksen vaikutuksista
title_short Liikuntatoimi aluehallinnossa
title_sort liikuntatoimi aluehallinnossa ely keskusten liikuntatoimen viranhaltijoiden näkemyksiä aluehallintouudistuksen vaikutuksista
title_sub ELY-keskusten liikuntatoimen viranhaltijoiden näkemyksiä aluehallintouudistuksen vaikutuksista
title_txtP Liikuntatoimi aluehallinnossa : ELY-keskusten liikuntatoimen viranhaltijoiden näkemyksiä aluehallintouudistuksen vaikutuksista
topic aluehallinto ELY-keskus hallinnonuudistus liikuntatoimi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset
topic_facet ELY-keskus aluehallinto elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset hallinnonuudistus liikuntatoimi
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41707 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201306071918
work_keys_str_mv AT mustonenanja liikuntatoimialuehallinnossaelykeskustenliikuntatoimenviranhaltijoidennäkemyksiäalu