"Vaikka mä oon tulkki, niin mä oon ihminen" somalinaistulkkien näkemyksiä asioimistulkin työstä

Bibliographic Details
Main Author: Koskelin, Hanna
Other Authors: Humanistinen tiedekunta, Faculty of Humanities, Historian ja etnologian laitos, Department of History and Ethnology, University of Jyväskylä, Jyväskylän yliopisto, Etnologia, Ethnology, 302
Format: Master's thesis
Language:fin
Published: 2013
Subjects:
Online Access: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41568
_version_ 1780992615508869120
annif_keywords_txtF_mv tulkit asioimistulkkaus naiset maahanmuuttajat somalit
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p9589 http://www.yso.fi/onto/yso/p24569 http://www.yso.fi/onto/yso/p16991 http://www.yso.fi/onto/yso/p6165 http://www.yso.fi/onto/yso/p9220
author Koskelin, Hanna
author2 Humanistinen tiedekunta Faculty of Humanities Historian ja etnologian laitos Department of History and Ethnology University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Etnologia Ethnology 302
author_facet Koskelin, Hanna Humanistinen tiedekunta Faculty of Humanities Historian ja etnologian laitos Department of History and Ethnology University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Etnologia Ethnology 302 Koskelin, Hanna
author_sort Koskelin, Hanna
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
first_indexed 2023-03-22T10:01:46Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>"Vaikka m&#xE4; oon tulkki, niin m&#xE4; oon ihminen" : somalinaistulkkien n&#xE4;kemyksi&#xE4; asioimistulkin ty&#xF6;st&#xE4;</title><title type="alternative">Somalinaistulkkien n&#xE4;kemyksi&#xE4; asioimistulkin ty&#xF6;st&#xE4;</title><creator>Koskelin, Hanna</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Humanistinen tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Humanities</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Historian ja etnologian laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of History and Ethnology</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Etnologia</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Ethnology</contributor><contributor type="oppiainekoodi">302</contributor><subject type="other">asioimistulkkaus</subject><subject type="other">etnografia</subject><subject type="other">kieli</subject><subject type="other">maahanmuuttotutkimus</subject><subject type="other">somalit</subject><subject type="other">ty&#xF6;</subject><subject type="yso">asioimistulkkaus</subject><subject type="yso">tulkit</subject><subject type="yso">naiset</subject><subject type="yso">etnografia</subject><subject type="yso">kieli</subject><subject type="yso">somalit</subject><subject type="yso">ty&#xF6;</subject><available>2013-05-25T16:22:05Z</available><issued>2013</issued><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><identifier type="other">oai:jykdok.linneanet.fi:1262067</identifier><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41568</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-201305251778</identifier><language type="iso">fin</language><rights lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and&#xD; print it for Your own personal use. Commercial use is&#xD; prohibited.</rights><rights lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="accesslevel" lang="fi">openAccess</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201305251778</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/41568/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201305251778.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-201305251778.pdf" type="application/pdf" length="867220" sequence="1"/><recordID>123456789_41568</recordID></qualifieddc>
hierarchy_parent_title Institutional Repository
id jyx.123456789_41568
institution JYU
language fin
last_indexed 2023-07-03T20:14:59Z
main_date 2013-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2013
media_type_str_mv 0/application/ 1/application/pdf/
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/41568\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201305251778.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-201305251778.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
publication_first_indexed 2013-03-22T10:01:46Z
publishDate 2013
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Koskelin, Hanna "Vaikka mä oon tulkki, niin mä oon ihminen" : somalinaistulkkien näkemyksiä asioimistulkin työstä asioimistulkkaus etnografia kieli maahanmuuttotutkimus somalit työ tulkit naiset
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_41568&index=0&size=large
title "Vaikka mä oon tulkki, niin mä oon ihminen" : somalinaistulkkien näkemyksiä asioimistulkin työstä
title_alt Somalinaistulkkien näkemyksiä asioimistulkin työstä
title_full "Vaikka mä oon tulkki, niin mä oon ihminen" : somalinaistulkkien näkemyksiä asioimistulkin työstä
title_fullStr "Vaikka mä oon tulkki, niin mä oon ihminen" : somalinaistulkkien näkemyksiä asioimistulkin työstä "Vaikka mä oon tulkki, niin mä oon ihminen" : somalinaistulkkien näkemyksiä asioimistulkin työstä
title_full_unstemmed "Vaikka mä oon tulkki, niin mä oon ihminen" : somalinaistulkkien näkemyksiä asioimistulkin työstä "Vaikka mä oon tulkki, niin mä oon ihminen" : somalinaistulkkien näkemyksiä asioimistulkin työstä
title_short "Vaikka mä oon tulkki, niin mä oon ihminen"
title_sort vaikka mä oon tulkki niin mä oon ihminen somalinaistulkkien näkemyksiä asioimistulkin työstä
title_sub somalinaistulkkien näkemyksiä asioimistulkin työstä
title_txtP "Vaikka mä oon tulkki, niin mä oon ihminen" : somalinaistulkkien näkemyksiä asioimistulkin työstä
topic asioimistulkkaus etnografia kieli maahanmuuttotutkimus somalit työ tulkit naiset
topic_facet asioimistulkkaus etnografia kieli maahanmuuttotutkimus naiset somalit tulkit työ
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41568 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201305251778
work_keys_str_mv AT koskelinhanna vaikkamäoontulkkiniinmäoonihminensomalinaistulkkiennäkemyksiäasioimistulkintyöstä