"Samassa veneessä samaan suuntaan" rehtorin keinoja luoda ja ylläpitää oppivaa organisaatiota kouluyhteisössä

Bibliographic Details
Main Author: Rantala, Ville
Other Authors: Kasvatustieteiden tiedekunta, Faculty of Education, Opettajankoulutuslaitos, Department of Teacher Education, University of Jyväskylä, Jyväskylän yliopisto, Luokanopettajakoulutus, Teacher Education, 103
Format: Master's thesis
Language:fin
Published: 2013
Subjects:
Online Access: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41346
_version_ 1780992588448268288
annif_keywords_txtF_mv organisaatiot rehtorit johtaminen kehittäminen oppiva organisaatio
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p272 http://www.yso.fi/onto/yso/p7511 http://www.yso.fi/onto/yso/p554 http://www.yso.fi/onto/yso/p4230 http://www.yso.fi/onto/yso/p9728
author Rantala, Ville
author2 Kasvatustieteiden tiedekunta Faculty of Education Opettajankoulutuslaitos Department of Teacher Education University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Luokanopettajakoulutus Teacher Education 103
author_facet Rantala, Ville Kasvatustieteiden tiedekunta Faculty of Education Opettajankoulutuslaitos Department of Teacher Education University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Luokanopettajakoulutus Teacher Education 103 Rantala, Ville
author_sort Rantala, Ville
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
first_indexed 2023-03-22T09:57:39Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>"Samassa veneess&#xE4; samaan suuntaan" : rehtorin keinoja luoda ja yll&#xE4;pit&#xE4;&#xE4; oppivaa organisaatiota kouluyhteis&#xF6;ss&#xE4;</title><title type="alternative">Rehtorin keinoja luoda ja yll&#xE4;pit&#xE4;&#xE4; oppivaa organisaatiota kouluyhteis&#xF6;ss&#xE4;</title><creator>Rantala, Ville</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Kasvatustieteiden tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Education</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Opettajankoulutuslaitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Teacher Education</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Luokanopettajakoulutus</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Teacher Education</contributor><contributor type="oppiainekoodi">103</contributor><subject type="other">johtaminen</subject><subject type="other">organisaatio</subject><subject type="other">oppiva organisaatio</subject><subject type="other">rehtori</subject><subject type="other">sitoutuminen</subject><subject type="other">vuorovaikutus</subject><subject type="yso">johtaminen</subject><subject type="yso">organisaatio</subject><subject type="yso">oppiva organisaatio</subject><subject type="yso">rehtorit</subject><subject type="yso">sitoutuminen</subject><subject type="yso">vuorovaikutus</subject><available>2013-05-10T06:13:37Z</available><issued>2013</issued><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><identifier type="other">oai:jykdok.linneanet.fi:1260754</identifier><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41346</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-201305101590</identifier><language type="iso">fin</language><rights lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and&#xD; print it for Your own personal use. Commercial use is&#xD; prohibited.</rights><rights lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea&#xD; ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6;&#xD; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201305101590</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/41346/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201305101590.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-201305101590.pdf" type="application/pdf" length="534417" sequence="1"/><recordID>123456789_41346</recordID></qualifieddc>
hierarchy_parent_title Institutional Repository
id jyx.123456789_41346
institution JYU
language fin
last_indexed 2023-07-03T20:12:58Z
main_date 2013-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2013
media_type_str_mv 0/application/ 1/application/pdf/
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/41346\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201305101590.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-201305101590.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
publication_first_indexed 2013-03-22T09:57:39Z
publishDate 2013
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Rantala, Ville "Samassa veneessä samaan suuntaan" : rehtorin keinoja luoda ja ylläpitää oppivaa organisaatiota kouluyhteisössä johtaminen organisaatio oppiva organisaatio rehtori sitoutuminen vuorovaikutus rehtorit
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_41346&index=0&size=large
title "Samassa veneessä samaan suuntaan" : rehtorin keinoja luoda ja ylläpitää oppivaa organisaatiota kouluyhteisössä
title_alt Rehtorin keinoja luoda ja ylläpitää oppivaa organisaatiota kouluyhteisössä
title_full "Samassa veneessä samaan suuntaan" : rehtorin keinoja luoda ja ylläpitää oppivaa organisaatiota kouluyhteisössä
title_fullStr "Samassa veneessä samaan suuntaan" : rehtorin keinoja luoda ja ylläpitää oppivaa organisaatiota kouluyhteisössä "Samassa veneessä samaan suuntaan" : rehtorin keinoja luoda ja ylläpitää oppivaa organisaatiota kouluyhteisössä
title_full_unstemmed "Samassa veneessä samaan suuntaan" : rehtorin keinoja luoda ja ylläpitää oppivaa organisaatiota kouluyhteisössä "Samassa veneessä samaan suuntaan" : rehtorin keinoja luoda ja ylläpitää oppivaa organisaatiota kouluyhteisössä
title_short "Samassa veneessä samaan suuntaan"
title_sort samassa veneessä samaan suuntaan rehtorin keinoja luoda ja ylläpitää oppivaa organisaatiota kouluyhteisössä
title_sub rehtorin keinoja luoda ja ylläpitää oppivaa organisaatiota kouluyhteisössä
title_txtP "Samassa veneessä samaan suuntaan" : rehtorin keinoja luoda ja ylläpitää oppivaa organisaatiota kouluyhteisössä
topic johtaminen organisaatio oppiva organisaatio rehtori sitoutuminen vuorovaikutus rehtorit
topic_facet johtaminen oppiva organisaatio organisaatio rehtori rehtorit sitoutuminen vuorovaikutus
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41346 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201305101590
work_keys_str_mv AT rantalaville samassaveneessäsamaansuuntaanrehtorinkeinojaluodajaylläpitääoppivaaorganisaatiotako