_version_ 1780991999130730496
annif_keywords_txtF_mv ammatinvalinta nuoret yläkoulu oppilaanohjaus peruskoulun yläaste
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p6548 http://www.yso.fi/onto/yso/p11617 http://www.yso.fi/onto/yso/p21292 http://www.yso.fi/onto/yso/p19847 http://www.yso.fi/onto/yso/p7214
author Heikkonen, Salla
author2 Kasvatustieteiden tiedekunta Faculty of Education Opettajankoulutuslaitos Department of Teacher Education University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Luokanopettajakoulutus Teacher Education 103
author_facet Heikkonen, Salla Kasvatustieteiden tiedekunta Faculty of Education Opettajankoulutuslaitos Department of Teacher Education University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Luokanopettajakoulutus Teacher Education 103 Heikkonen, Salla
author_sort Heikkonen, Salla
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
first_indexed 2023-03-22T10:01:33Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Turkulaisten yhdeks&#xE4;sluokkalaisten kokemuksia ammatillisen suuntautumisen ohjauksesta</title><creator>Heikkonen, Salla</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Kasvatustieteiden tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Education</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Opettajankoulutuslaitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Teacher Education</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Luokanopettajakoulutus</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Teacher Education</contributor><contributor type="oppiainekoodi">103</contributor><subject type="other">Oppilaanohjaus</subject><subject type="other">Ammatinvalinnanohjaus</subject><subject type="other">Siirtym&#xE4;vaihe</subject><subject type="other">Ammatinvalinta</subject><subject type="other">Uranvalinta</subject><subject type="other">Urasuunnittelu</subject><subject type="other">Yl&#xE4;koulu</subject><subject type="yso">oppilaanohjaus</subject><subject type="yso">ammatinvalinnanohjaus</subject><subject type="yso">siirtym&#xE4;vaihe</subject><subject type="yso">ammatinvalinta</subject><subject type="yso">uranvalinta</subject><subject type="yso">urasuunnittelu</subject><subject type="yso">yl&#xE4;koulu</subject><available>2013-05-09T09:31:47Z</available><issued>2013</issued><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><identifier type="other">oai:jykdok.linneanet.fi:1260786</identifier><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41342</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-201305091586</identifier><language type="iso">fin</language><rights lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><rights lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201305091586</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/41342/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201305091586.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-201305091586.pdf" type="application/pdf" length="1407440" sequence="1"/><recordID>123456789_41342</recordID></qualifieddc>
hierarchy_parent_title Institutional Repository
id jyx.123456789_41342
institution JYU
language fin
last_indexed 2023-07-03T20:14:53Z
main_date 2013-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2013
media_type_str_mv 0/application/ 1/application/pdf/
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/41342\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201305091586.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-201305091586.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
publication_first_indexed 2013-03-22T10:01:33Z
publishDate 2013
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Heikkonen, Salla Turkulaisten yhdeksäsluokkalaisten kokemuksia ammatillisen suuntautumisen ohjauksesta Oppilaanohjaus Ammatinvalinnanohjaus Siirtymävaihe Ammatinvalinta Uranvalinta Urasuunnittelu Yläkoulu oppilaanohjaus ammatinvalinnanohjaus siirtymävaihe ammatinvalinta uranvalinta urasuunnittelu yläkoulu
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_41342&index=0&size=large
title Turkulaisten yhdeksäsluokkalaisten kokemuksia ammatillisen suuntautumisen ohjauksesta
title_full Turkulaisten yhdeksäsluokkalaisten kokemuksia ammatillisen suuntautumisen ohjauksesta
title_fullStr Turkulaisten yhdeksäsluokkalaisten kokemuksia ammatillisen suuntautumisen ohjauksesta Turkulaisten yhdeksäsluokkalaisten kokemuksia ammatillisen suuntautumisen ohjauksesta
title_full_unstemmed Turkulaisten yhdeksäsluokkalaisten kokemuksia ammatillisen suuntautumisen ohjauksesta Turkulaisten yhdeksäsluokkalaisten kokemuksia ammatillisen suuntautumisen ohjauksesta
title_short Turkulaisten yhdeksäsluokkalaisten kokemuksia ammatillisen suuntautumisen ohjauksesta
title_sort turkulaisten yhdeksäsluokkalaisten kokemuksia ammatillisen suuntautumisen ohjauksesta
title_txtP Turkulaisten yhdeksäsluokkalaisten kokemuksia ammatillisen suuntautumisen ohjauksesta
topic Oppilaanohjaus Ammatinvalinnanohjaus Siirtymävaihe Ammatinvalinta Uranvalinta Urasuunnittelu Yläkoulu oppilaanohjaus ammatinvalinnanohjaus siirtymävaihe ammatinvalinta uranvalinta urasuunnittelu yläkoulu
topic_facet Ammatinvalinnanohjaus Ammatinvalinta Oppilaanohjaus Siirtymävaihe Uranvalinta Urasuunnittelu Yläkoulu ammatinvalinnanohjaus ammatinvalinta oppilaanohjaus siirtymävaihe uranvalinta urasuunnittelu yläkoulu
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41342 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201305091586
work_keys_str_mv AT heikkonensalla turkulaistenyhdeksäsluokkalaistenkokemuksiaammatillisensuuntautumisenohjauksesta