_version_ 1780992122724286464
annif_keywords_txtF_mv perheet työ työelämä yhteensovittaminen organisaatiot
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p4363 http://www.yso.fi/onto/yso/p1810 http://www.yso.fi/onto/yso/p16262 http://www.yso.fi/onto/yso/p21164 http://www.yso.fi/onto/yso/p272
author Toiviainen, Hennamari
author2 Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Social Sciences Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Department of Social Sciences and Philosophy University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Sosiologia Sociology 203
author_facet Toiviainen, Hennamari Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Social Sciences Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Department of Social Sciences and Philosophy University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Sosiologia Sociology 203 Toiviainen, Hennamari
author_sort Toiviainen, Hennamari
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
first_indexed 2023-03-22T10:00:07Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Perheyst&#xE4;v&#xE4;llisyys puheissa - ent&#xE4; k&#xE4;yt&#xE4;nn&#xF6;ss&#xE4;? : ty&#xF6;n ja perheen yhteensovittaminen organisaation n&#xE4;k&#xF6;kulmasta</title><title type="alternative">Ty&#xF6;n ja perheen yhteensovittaminen organisaation n&#xE4;k&#xF6;kulmasta</title><creator>Toiviainen, Hennamari</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Social Sciences</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Social Sciences and Philosophy</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Sosiologia</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Sociology</contributor><contributor type="oppiainekoodi">203</contributor><subject type="other">Ty&#xF6;</subject><subject type="other">perhe</subject><subject type="other">yhteensovittaminen</subject><subject type="other">organisaation&#xE4;k&#xF6;kulma</subject><subject type="other">joustoty&#xF6;</subject><subject type="other">perheyst&#xE4;v&#xE4;llisyys</subject><subject type="other">kehitt&#xE4;minen</subject><subject type="method">Kvalitatiivinen tutkimus</subject><subject type="yso">ty&#xF6;</subject><subject type="yso">perhe</subject><subject type="yso">yhteensovittaminen</subject><subject type="yso">organisaatiot</subject><subject type="yso">joustoty&#xF6;</subject><subject type="yso">kehitt&#xE4;minen</subject><subject type="yso">ty&#xF6;el&#xE4;m&#xE4;</subject><subject type="yso">ty&#xF6;hyvinvointi</subject><available>2013-04-15T16:49:42Z</available><issued>2013</issued><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><identifier type="other">oai:jykdok.linneanet.fi:1258768</identifier><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41196</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-201304151444</identifier><language type="iso">fin</language><rights lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and&#xD; print it for Your own personal use. Commercial use is&#xD; prohibited.</rights><rights lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea&#xD; ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6;&#xD; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201304151444</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/41196/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201304151444.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-201304151444.pdf" type="application/pdf" length="517372" sequence="1"/><recordID>123456789_41196</recordID></qualifieddc>
hierarchy_parent_title Institutional Repository
id jyx.123456789_41196
institution JYU
language fin
last_indexed 2023-07-03T20:14:08Z
main_date 2013-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2013
media_type_str_mv 0/application/ 1/application/pdf/
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/41196\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201304151444.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-201304151444.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
publication_first_indexed 2013-03-22T10:00:07Z
publishDate 2013
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Toiviainen, Hennamari Perheystävällisyys puheissa - entä käytännössä? : työn ja perheen yhteensovittaminen organisaation näkökulmasta Työ perhe yhteensovittaminen organisaationäkökulma joustotyö perheystävällisyys kehittäminen Kvalitatiivinen tutkimus työ organisaatiot työelämä työhyvinvointi
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_41196&index=0&size=large
title Perheystävällisyys puheissa - entä käytännössä? : työn ja perheen yhteensovittaminen organisaation näkökulmasta
title_alt Työn ja perheen yhteensovittaminen organisaation näkökulmasta
title_full Perheystävällisyys puheissa - entä käytännössä? : työn ja perheen yhteensovittaminen organisaation näkökulmasta
title_fullStr Perheystävällisyys puheissa - entä käytännössä? : työn ja perheen yhteensovittaminen organisaation näkökulmasta Perheystävällisyys puheissa - entä käytännössä? : työn ja perheen yhteensovittaminen organisaation näkökulmasta
title_full_unstemmed Perheystävällisyys puheissa - entä käytännössä? : työn ja perheen yhteensovittaminen organisaation näkökulmasta Perheystävällisyys puheissa - entä käytännössä? : työn ja perheen yhteensovittaminen organisaation näkökulmasta
title_short Perheystävällisyys puheissa - entä käytännössä?
title_sort perheystävällisyys puheissa entä käytännössä työn ja perheen yhteensovittaminen organisaation näkökulmasta
title_sub työn ja perheen yhteensovittaminen organisaation näkökulmasta
title_txtP Perheystävällisyys puheissa - entä käytännössä? : työn ja perheen yhteensovittaminen organisaation näkökulmasta
topic Työ perhe yhteensovittaminen organisaationäkökulma joustotyö perheystävällisyys kehittäminen Kvalitatiivinen tutkimus työ organisaatiot työelämä työhyvinvointi
topic_facet Kvalitatiivinen tutkimus Työ joustotyö kehittäminen organisaationäkökulma organisaatiot perhe perheystävällisyys työ työelämä työhyvinvointi yhteensovittaminen
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41196 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201304151444
work_keys_str_mv AT toiviainenhennamari perheystävällisyyspuheissaentäkäytännössätyönjaperheenyhteensovittaminenorga