_version_ 1799171017709453312
annif_keywords_txtF_mv kielitaito kielitutkinnot arviointi suomen kieli käsitykset
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p5797 http://www.yso.fi/onto/yso/p12998 http://www.yso.fi/onto/yso/p7413 http://www.yso.fi/onto/yso/p8856 http://www.yso.fi/onto/yso/p6333
author Ahola, Sari
author2 Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences Soveltavan kielentutkimuksen keskus Centre for Applied Language Studies University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Soveltavan kielitieteen maisteriopinnot Master's Degree Programme in Applied Linguistics 314
author_facet Ahola, Sari Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences Soveltavan kielentutkimuksen keskus Centre for Applied Language Studies University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Soveltavan kielitieteen maisteriopinnot Master's Degree Programme in Applied Linguistics 314 Ahola, Sari
author_sort Ahola, Sari
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Soveltavan kielentutkimuksen keskus
faculty_txtF Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
first_indexed 2023-02-07T21:01:01Z
format Lisensiaatintyö
format_ext_str_mv Opinnäyte Lisensiaatintyö
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Yleisten kielitutkintojen laatijoiden k&#xE4;sityksi&#xE4; kielest&#xE4; ja teht&#xE4;vien laadinnasta</title><creator>Ahola, Sari</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Humanities and Social Sciences</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Soveltavan kielentutkimuksen keskus</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Centre for Applied Language Studies</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Soveltavan kielitieteen maisteriopinnot</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Master's Degree Programme in Applied Linguistics</contributor><contributor type="oppiainekoodi">314</contributor><subject type="other">teht&#xE4;vien laadinta</subject><subject type="other">kielitaitok&#xE4;sitykset</subject><subject type="other">kielitaidon arviointi</subject><subject type="other">kielitaidon osataidot</subject><subject type="other">teht&#xE4;v&#xE4;tyypit</subject><subject type="yso">kielitutkinnot</subject><subject type="yso">teht&#xE4;v&#xE4;t</subject><subject type="yso">kielitaito</subject><subject type="yso">arviointi</subject><available>2013-01-24T08:41:00Z</available><issued>2012</issued><type lang="en">Licentiate thesis</type><type lang="fi">Lisensiaatinty&#xF6;</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/40753</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-201301241110</identifier><language type="iso">fin</language><rights>In Copyright</rights><rights type="accesslevel">openAccess</rights><rights type="url">https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201301241110</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/40753/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201301241110.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-201301241110.pdf" type="application/pdf" length="1888442" sequence="1"/><recordID>123456789_40753</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_40753
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:03:20Z
main_date 2012-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2012
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/40753\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201301241110.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-201301241110.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
publication_first_indexed 2012-02-07T21:01:01Z
publishDate 2012
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Ahola, Sari Yleisten kielitutkintojen laatijoiden käsityksiä kielestä ja tehtävien laadinnasta tehtävien laadinta kielitaitokäsitykset kielitaidon arviointi kielitaidon osataidot tehtävätyypit kielitutkinnot tehtävät kielitaito arviointi
subject_txtF Soveltavan kielitieteen maisteriopinnot
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_40753&index=0&size=large
title Yleisten kielitutkintojen laatijoiden käsityksiä kielestä ja tehtävien laadinnasta
title_full Yleisten kielitutkintojen laatijoiden käsityksiä kielestä ja tehtävien laadinnasta
title_fullStr Yleisten kielitutkintojen laatijoiden käsityksiä kielestä ja tehtävien laadinnasta Yleisten kielitutkintojen laatijoiden käsityksiä kielestä ja tehtävien laadinnasta
title_full_unstemmed Yleisten kielitutkintojen laatijoiden käsityksiä kielestä ja tehtävien laadinnasta Yleisten kielitutkintojen laatijoiden käsityksiä kielestä ja tehtävien laadinnasta
title_short Yleisten kielitutkintojen laatijoiden käsityksiä kielestä ja tehtävien laadinnasta
title_sort yleisten kielitutkintojen laatijoiden käsityksiä kielestä ja tehtävien laadinnasta
title_txtP Yleisten kielitutkintojen laatijoiden käsityksiä kielestä ja tehtävien laadinnasta
topic tehtävien laadinta kielitaitokäsitykset kielitaidon arviointi kielitaidon osataidot tehtävätyypit kielitutkinnot tehtävät kielitaito arviointi
topic_facet arviointi kielitaidon arviointi kielitaidon osataidot kielitaito kielitaitokäsitykset kielitutkinnot tehtävien laadinta tehtävät tehtävätyypit
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/40753 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201301241110
work_keys_str_mv AT aholasari yleistenkielitutkintojenlaatijoidenkäsityksiäkielestäjatehtävienlaadinnasta