Karhulan koulun seitsemäs- ja kahdeksasluokkalaisten poikien fyysisen kunnon yhteydet painoindeksiin sekä fyysiseen aktiivisuuteen

Bibliographic Details
Main Authors: Jokinen, Eemeli, Lehtinen, Kai
Other Authors: Liikuntatieteellinen tiedekunta, Faculty of Sport and Health Sciences, Liikuntakasvatuksen laitos, Department of Sport Sciences, University of Jyväskylä, Jyväskylän yliopisto, Liikuntapedagogiikka, Physical Education Teacher Education, 502
Format: Master's thesis
Language:fin
Published: 2012
Subjects:
Online Access: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/40700
_version_ 1780992139592728576
annif_keywords_txtF_mv fyysinen kunto fyysinen aktiivisuus liikunta koululaiset nuoret
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p7384 http://www.yso.fi/onto/yso/p23102 http://www.yso.fi/onto/yso/p916 http://www.yso.fi/onto/yso/p16485 http://www.yso.fi/onto/yso/p11617
author Jokinen, Eemeli Lehtinen, Kai
author2 Liikuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences Liikuntakasvatuksen laitos Department of Sport Sciences University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Liikuntapedagogiikka Physical Education Teacher Education 502
author_facet Jokinen, Eemeli Lehtinen, Kai Liikuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences Liikuntakasvatuksen laitos Department of Sport Sciences University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Liikuntapedagogiikka Physical Education Teacher Education 502 Jokinen, Eemeli Lehtinen, Kai
author_sort Jokinen, Eemeli
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
first_indexed 2023-03-22T09:57:32Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Karhulan koulun seitsem&#xE4;s- ja kahdeksasluokkalaisten poikien fyysisen kunnon yhteydet painoindeksiin sek&#xE4; fyysiseen aktiivisuuteen</title><creator>Jokinen, Eemeli</creator><creator>Lehtinen, Kai</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Liikuntatieteellinen tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Sport and Health Sciences</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Liikuntakasvatuksen laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Sport Sciences</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Liikuntapedagogiikka</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Physical Education Teacher Education</contributor><contributor type="oppiainekoodi">502</contributor><subject type="other">Fyysinen kunto</subject><subject type="other">fyysinen aktiivisuus</subject><subject type="other">painoindeksi</subject><subject type="other">nuoret</subject><subject type="other">kuntotestit</subject><subject type="yso">fyysinen kunto</subject><subject type="yso">fyysinen aktiivisuus</subject><subject type="yso">painoindeksi</subject><subject type="yso">nuoret</subject><subject type="yso">kuntotestit</subject><available>2013-01-15T18:10:40Z</available><issued>2012</issued><type lang="fi">Pro gradu</type><type lang="en">Master's thesis</type><identifier type="other">oai:jykdok.linneanet.fi:1271609</identifier><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/40700</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-201301151055</identifier><language type="iso">fin</language><rights lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and&#xD; print it for Your own personal use. Commercial use is&#xD; prohibited.</rights><rights lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="accesslevel" lang="fi">restrictedAccess</rights><rights type="accessrights" lang="fi">Aineistoon p&#xE4;&#xE4;sy&#xE4; on rajoitettu tekij&#xE4;noikeussyist&#xE4;. Aineisto on luettavissa Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopiston kirjaston arkistoty&#xF6;asemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.</rights><rights type="accessrights" lang="en">This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyv&#xE4;skyl&#xE4; University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201301151055</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/40700/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201301151055.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-201301151055.pdf" type="application/pdf" length="1388016" sequence="1"/><recordID>123456789_40700</recordID></qualifieddc>
hierarchy_parent_title Institutional Repository
id jyx.123456789_40700
institution JYU
language fin
last_indexed 2023-07-03T20:12:55Z
main_date 2012-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2012
media_type_str_mv 0/application/ 1/application/pdf/
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/40700\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201301151055.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-201301151055.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
publication_first_indexed 2012-03-22T09:57:32Z
publishDate 2012
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Jokinen, Eemeli Lehtinen, Kai Karhulan koulun seitsemäs- ja kahdeksasluokkalaisten poikien fyysisen kunnon yhteydet painoindeksiin sekä fyysiseen aktiivisuuteen Fyysinen kunto fyysinen aktiivisuus painoindeksi nuoret kuntotestit fyysinen kunto
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_40700&index=0&size=large
title Karhulan koulun seitsemäs- ja kahdeksasluokkalaisten poikien fyysisen kunnon yhteydet painoindeksiin sekä fyysiseen aktiivisuuteen
title_full Karhulan koulun seitsemäs- ja kahdeksasluokkalaisten poikien fyysisen kunnon yhteydet painoindeksiin sekä fyysiseen aktiivisuuteen
title_fullStr Karhulan koulun seitsemäs- ja kahdeksasluokkalaisten poikien fyysisen kunnon yhteydet painoindeksiin sekä fyysiseen aktiivisuuteen Karhulan koulun seitsemäs- ja kahdeksasluokkalaisten poikien fyysisen kunnon yhteydet painoindeksiin sekä fyysiseen aktiivisuuteen
title_full_unstemmed Karhulan koulun seitsemäs- ja kahdeksasluokkalaisten poikien fyysisen kunnon yhteydet painoindeksiin sekä fyysiseen aktiivisuuteen Karhulan koulun seitsemäs- ja kahdeksasluokkalaisten poikien fyysisen kunnon yhteydet painoindeksiin sekä fyysiseen aktiivisuuteen
title_short Karhulan koulun seitsemäs- ja kahdeksasluokkalaisten poikien fyysisen kunnon yhteydet painoindeksiin sekä fyysiseen aktiivisuuteen
title_sort karhulan koulun seitsemäs ja kahdeksasluokkalaisten poikien fyysisen kunnon yhteydet painoindeksiin sekä fyysiseen aktiivisuuteen
title_txtP Karhulan koulun seitsemäs- ja kahdeksasluokkalaisten poikien fyysisen kunnon yhteydet painoindeksiin sekä fyysiseen aktiivisuuteen
topic Fyysinen kunto fyysinen aktiivisuus painoindeksi nuoret kuntotestit fyysinen kunto
topic_facet Fyysinen kunto fyysinen aktiivisuus fyysinen kunto kuntotestit nuoret painoindeksi
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/40700 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201301151055
work_keys_str_mv AT jokineneemeli karhulankoulunseitsemäsjakahdeksasluokkalaistenpoikienfyysisenkunnonyhteydetpainoi