_version_ 1799170981891145728
author Vardja, Merike
author2 Humanistinen tiedekunta Faculty of Humanities Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Department of Art and Cultural Studies University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Kirjallisuus Literature 304
author_facet Vardja, Merike Humanistinen tiedekunta Faculty of Humanities Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Department of Art and Cultural Studies University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Kirjallisuus Literature 304 Vardja, Merike
author_sort Vardja, Merike
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
faculty_txtF Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
first_indexed 2023-02-07T21:00:55Z
format Lisensiaatintyö
format_ext_str_mv Opinnäyte Lisensiaatintyö
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Tegelaskategooriad ja karakteri kujutamise vahendid V&#xE4;in&#xF6; Linna romaanis "Tundmatu so&#x303;dur"</title><creator>Vardja, Merike</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Humanistinen tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Humanities</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Art and Cultural Studies</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Kirjallisuus</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Literature</contributor><contributor type="oppiainekoodi">304</contributor><subject type="other">Linna, V&#xE4;in&#xF6;</subject><subject type="other">Tuntematon sotilas</subject><subject type="other">Tundmatu so&#x303;dur</subject><subject type="yso">kirjallisuus</subject><subject type="yso">henkil&#xF6;kuvaus</subject><subject type="yso">henkil&#xF6;kuvat</subject><subject type="yso">luonteenpiirteet</subject><subject type="yso">fiktiiviset henkil&#xF6;t</subject><subject type="yso">kirjallisuudentutkimus</subject><subject type="yso">suomenkielinen kirjallisuus</subject><subject type="yso">romaanit</subject><subject type="yso">sotakirjallisuus</subject><available>2012-10-03T07:58:53Z</available><issued>2002</issued><type lang="en">Licentiate thesis</type><type lang="fi">Lisensiaatinty&#xF6;</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/39557</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-20021195793</identifier><language type="iso">est</language><rights>In Copyright</rights><rights type="accesslevel">restrictedAccess</rights><rights type="url">https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/</rights><rights type="accessrights" lang="en">This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyv&#xE4;skyl&#xE4; University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.</rights><rights type="accessrights" lang="fi">Aineistoon p&#xE4;&#xE4;sy&#xE4; on rajoitettu tekij&#xE4;noikeussyist&#xE4;. Aineisto on luettavissa Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopiston kirjaston arkistoty&#xF6;asemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-20021195793</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/39557/1/vardja_2002_tegelaskategooriad_ja_karakteri.pdf" name="vardja_2002_tegelaskategooriad_ja_karakteri.pdf" type="application/pdf" length="5018264" sequence="1"/><recordID>123456789_39557</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_39557
language est
last_indexed 2024-05-13T20:02:25Z
main_date 2002-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2002
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/39557\/1\/vardja_2002_tegelaskategooriad_ja_karakteri.pdf","text":"vardja_2002_tegelaskategooriad_ja_karakteri.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 304
publication_first_indexed 2002-02-07T21:00:55Z
publishDate 2002
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Vardja, Merike Tegelaskategooriad ja karakteri kujutamise vahendid Väinö Linna romaanis "Tundmatu sõdur" Linna, Väinö Tuntematon sotilas Tundmatu sõdur kirjallisuus henkilökuvaus henkilökuvat luonteenpiirteet fiktiiviset henkilöt kirjallisuudentutkimus suomenkielinen kirjallisuus romaanit sotakirjallisuus
subject_txtF Kirjallisuus
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_39557&index=0&size=large
title Tegelaskategooriad ja karakteri kujutamise vahendid Väinö Linna romaanis "Tundmatu sõdur"
title_full Tegelaskategooriad ja karakteri kujutamise vahendid Väinö Linna romaanis "Tundmatu sõdur"
title_fullStr Tegelaskategooriad ja karakteri kujutamise vahendid Väinö Linna romaanis "Tundmatu sõdur" Tegelaskategooriad ja karakteri kujutamise vahendid Väinö Linna romaanis "Tundmatu sõdur"
title_full_unstemmed Tegelaskategooriad ja karakteri kujutamise vahendid Väinö Linna romaanis "Tundmatu sõdur" Tegelaskategooriad ja karakteri kujutamise vahendid Väinö Linna romaanis "Tundmatu sõdur"
title_short Tegelaskategooriad ja karakteri kujutamise vahendid Väinö Linna romaanis "Tundmatu sõdur"
title_sort tegelaskategooriad ja karakteri kujutamise vahendid väinö linna romaanis tundmatu sõdur
title_txtP Tegelaskategooriad ja karakteri kujutamise vahendid Väinö Linna romaanis "Tundmatu sõdur"
topic Linna, Väinö Tuntematon sotilas Tundmatu sõdur kirjallisuus henkilökuvaus henkilökuvat luonteenpiirteet fiktiiviset henkilöt kirjallisuudentutkimus suomenkielinen kirjallisuus romaanit sotakirjallisuus
topic_facet Linna, Väinö Tundmatu sõdur Tuntematon sotilas fiktiiviset henkilöt henkilökuvat henkilökuvaus kirjallisuudentutkimus kirjallisuus luonteenpiirteet romaanit sotakirjallisuus suomenkielinen kirjallisuus
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/39557 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-20021195793
work_keys_str_mv AT vardjamerike tegelaskategooriadjakarakterikujutamisevahendidväinölinnaromaanistundmatusodur