_version_ 1799835503447506944
annif_keywords_txtF_mv nuoret musiikki musiikkimaku digitaalinen media kuuntelutottumukset
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p11617 http://www.yso.fi/onto/yso/p1808 http://www.yso.fi/onto/yso/p4279 http://www.yso.fi/onto/yso/p5575 http://www.yso.fi/onto/yso/p105
author Salakari, Pyry
author2 Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos Department of Music, Art and Culture Studies University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Music Education Musiikkikasvatus
author_facet Salakari, Pyry Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos Department of Music, Art and Culture Studies University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Music Education Musiikkikasvatus Salakari, Pyry
author_sort Salakari, Pyry
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
faculty_txtF Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
first_indexed 2012-12-06T00:03:27Z
format Kandityö
format_ext_str_mv Opinnäyte Kandityö
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Nuorten musiikkimakuun vaikuttavat tekij&#xE4;t uuden median aikakaudella</title><creator>Salakari, Pyry</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Humanities and Social Sciences</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Music, Art and Culture Studies</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Music Education</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Musiikkikasvatus</contributor><subject type="other">musiikkimaku</subject><subject type="other">kuuntelutottumukset</subject><subject type="other">nuoruus</subject><subject type="other">kehityspsykologia</subject><subject type="other">sosiaalipsykologia</subject><subject type="other">uusmedia</subject><subject type="other">teknologia</subject><available>2012-06-04T08:49:17Z</available><issued>2012</issued><type lang="fi">Kandidaatintutkielma</type><type lang="en">Bachelor's thesis</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/37953</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-201206041791</identifier><language type="iso">fin</language><rights lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><rights lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="accesslevel" lang="en">openAccess</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201206041791</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/37953/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201206041791.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-201206041791.pdf" type="application/pdf" length="582073" sequence="1"/><recordID>123456789_37953</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_37953
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:01:45Z
main_date 2012-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2012
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/37953\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201206041791.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-201206041791.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
publication_first_indexed 2012-12-06T00:03:27Z
publishDate 2012
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Salakari, Pyry Nuorten musiikkimakuun vaikuttavat tekijät uuden median aikakaudella musiikkimaku kuuntelutottumukset nuoruus kehityspsykologia sosiaalipsykologia uusmedia teknologia
subject_txtF Musiikkikasvatus
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_37953&index=0&size=large
title Nuorten musiikkimakuun vaikuttavat tekijät uuden median aikakaudella
title_full Nuorten musiikkimakuun vaikuttavat tekijät uuden median aikakaudella
title_fullStr Nuorten musiikkimakuun vaikuttavat tekijät uuden median aikakaudella Nuorten musiikkimakuun vaikuttavat tekijät uuden median aikakaudella
title_full_unstemmed Nuorten musiikkimakuun vaikuttavat tekijät uuden median aikakaudella Nuorten musiikkimakuun vaikuttavat tekijät uuden median aikakaudella
title_short Nuorten musiikkimakuun vaikuttavat tekijät uuden median aikakaudella
title_sort nuorten musiikkimakuun vaikuttavat tekijät uuden median aikakaudella
title_txtP Nuorten musiikkimakuun vaikuttavat tekijät uuden median aikakaudella
topic musiikkimaku kuuntelutottumukset nuoruus kehityspsykologia sosiaalipsykologia uusmedia teknologia
topic_facet kehityspsykologia kuuntelutottumukset musiikkimaku nuoruus sosiaalipsykologia teknologia uusmedia
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/37953 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201206041791
work_keys_str_mv AT salakaripyry nuortenmusiikkimakuunvaikuttavattekijätuudenmedianaikakaudella