_version_ 1799835526257180672
annif_keywords_txtF_mv sosiaalinen media oopperatalot historia käyttö mediankäyttö
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p20774 http://www.yso.fi/onto/yso/p11139 http://www.yso.fi/onto/yso/p1780 http://www.yso.fi/onto/yso/p1736 http://www.yso.fi/onto/yso/p28880
author Malkki, Miina
author2 Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos Department of Music, Art and Culture Studies University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Musicology Musiikkitiede
author_facet Malkki, Miina Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos Department of Music, Art and Culture Studies University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Musicology Musiikkitiede Malkki, Miina
author_sort Malkki, Miina
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
faculty_txtF Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
first_indexed 2012-12-06T00:01:29Z
format Kandityö
format_ext_str_mv Opinnäyte Kandityö
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Sosiaalisen median k&#xE4;ytt&#xF6; eurooppalaisissa oopperataloissa</title><creator>Malkki, Miina</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Humanities and Social Sciences</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Music, Art and Culture Studies</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Musicology</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Musiikkitiede</contributor><subject type="other">Sosiaalinen media</subject><subject type="other">oopperatalot</subject><subject type="other">markkinointiviestint&#xE4;</subject><subject type="other">Facebook</subject><available>2011-04-19T09:50:41Z</available><issued>2011</issued><type lang="en">Bachelor's thesis</type><type lang="fi">Kandidaatintutkielma</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/26811</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-2011041910665</identifier><language type="iso">fin</language><rights lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><rights lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="accesslevel" lang="en">openAccess</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011041910665</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/26811/1/Kandidaatin_tutkielma_Malkki.pdf" name="Kandidaatin_tutkielma_Malkki.pdf" type="application/pdf" length="711975" sequence="1"/><recordID>123456789_26811</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_26811
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:05:12Z
main_date 2011-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2011
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/26811\/1\/Kandidaatin_tutkielma_Malkki.pdf","text":"Kandidaatin_tutkielma_Malkki.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
publication_first_indexed 2011-12-06T00:01:29Z
publishDate 2011
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Malkki, Miina Sosiaalisen median käyttö eurooppalaisissa oopperataloissa Sosiaalinen media oopperatalot markkinointiviestintä Facebook
subject_txtF Musiikkitiede
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_26811&index=0&size=large
title Sosiaalisen median käyttö eurooppalaisissa oopperataloissa
title_full Sosiaalisen median käyttö eurooppalaisissa oopperataloissa
title_fullStr Sosiaalisen median käyttö eurooppalaisissa oopperataloissa Sosiaalisen median käyttö eurooppalaisissa oopperataloissa
title_full_unstemmed Sosiaalisen median käyttö eurooppalaisissa oopperataloissa Sosiaalisen median käyttö eurooppalaisissa oopperataloissa
title_short Sosiaalisen median käyttö eurooppalaisissa oopperataloissa
title_sort sosiaalisen median käyttö eurooppalaisissa oopperataloissa
title_txtP Sosiaalisen median käyttö eurooppalaisissa oopperataloissa
topic Sosiaalinen media oopperatalot markkinointiviestintä Facebook
topic_facet Facebook Sosiaalinen media markkinointiviestintä oopperatalot
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/26811 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011041910665
work_keys_str_mv AT malkkimiina sosiaalisenmediankäyttöeurooppalaisissaoopperataloissa