_version_ 1780992586760060928
annif_keywords_txtF_mv ruumiillisuus jooga maailmankatsomus kokemukset katolisuus
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p4006 http://www.yso.fi/onto/yso/p3111 http://www.yso.fi/onto/yso/p215 http://www.yso.fi/onto/yso/p3209 http://www.yso.fi/onto/yso/p4670
author Ylönen, Hanna-Leena
author2 Humanistinen tiedekunta Faculty of Humanities Historian ja etnologian laitos Department of History and Ethnology University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Etnologia Ethnology 302
author_facet Ylönen, Hanna-Leena Humanistinen tiedekunta Faculty of Humanities Historian ja etnologian laitos Department of History and Ethnology University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Etnologia Ethnology 302 Ylönen, Hanna-Leena
author_sort Ylönen, Hanna-Leena
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
first_indexed 2023-03-22T09:57:30Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Kokemuksia kokonaisuudesta : tutkielma kehollisuuden ja maailmankatsomuksen suhteesta buenosairesilaisten joogaavien katolisten keskuudessa</title><creator>Yl&#xF6;nen, Hanna-Leena</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Humanistinen tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Humanities</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Historian ja etnologian laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of History and Ethnology</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Etnologia</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Ethnology</contributor><contributor type="oppiainekoodi">302</contributor><subject type="other">Jooga</subject><subject type="other">katolilaisuus</subject><subject type="other">kehollisuus</subject><subject type="other">maailmankatsomus</subject><subject type="other">henkisyys</subject><subject type="other">kehoantropologia</subject><subject type="other">symboliantropologia</subject><subject type="other">identiteetti</subject><subject type="other">kehollinen kokemus</subject><subject type="other">henkinen kokemus</subject><subject type="other">rituaali</subject><subject type="other">merkitys</subject><subject type="yso">jooga</subject><subject type="yso">katolisuus</subject><subject type="yso">ruumiillisuus</subject><subject type="yso">maailmankatsomus</subject><subject type="yso">henkisyys</subject><subject type="yso">antropologia</subject><subject type="yso">identiteetti</subject><subject type="yso">kokemukset</subject><subject type="yso">rituaalit</subject><subject type="yso">merkitykset</subject><subject type="yso">Buenos Aires</subject><available>2011-04-16T16:28:25Z</available><issued>2010</issued><type lang="fi">Pro gradu</type><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><identifier type="other">oai:jykdok.linneanet.fi:1156695</identifier><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/26801</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-2011041610660</identifier><language type="iso">fin</language><rights lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and&#xD; print it for Your own personal use. Commercial use is&#xD; prohibited.</rights><rights lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="accesslevel" lang="fi">openAccess</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011041610660</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/26801/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-2011041610660.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-2011041610660.pdf" type="application/pdf" length="655996" sequence="1"/><recordID>123456789_26801</recordID></qualifieddc>
hierarchy_parent_title Institutional Repository
id jyx.123456789_26801
institution JYU
language fin
last_indexed 2023-07-03T20:12:53Z
main_date 2010-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2010
media_type_str_mv 0/application/ 1/application/pdf/
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/26801\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-2011041610660.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-2011041610660.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
publication_first_indexed 2010-03-22T09:57:30Z
publishDate 2010
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Ylönen, Hanna-Leena Kokemuksia kokonaisuudesta : tutkielma kehollisuuden ja maailmankatsomuksen suhteesta buenosairesilaisten joogaavien katolisten keskuudessa Jooga katolilaisuus kehollisuus maailmankatsomus henkisyys kehoantropologia symboliantropologia identiteetti kehollinen kokemus henkinen kokemus rituaali merkitys jooga katolisuus ruumiillisuus antropologia kokemukset rituaalit merkitykset Buenos Aires
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_26801&index=0&size=large
title Kokemuksia kokonaisuudesta : tutkielma kehollisuuden ja maailmankatsomuksen suhteesta buenosairesilaisten joogaavien katolisten keskuudessa
title_full Kokemuksia kokonaisuudesta : tutkielma kehollisuuden ja maailmankatsomuksen suhteesta buenosairesilaisten joogaavien katolisten keskuudessa
title_fullStr Kokemuksia kokonaisuudesta : tutkielma kehollisuuden ja maailmankatsomuksen suhteesta buenosairesilaisten joogaavien katolisten keskuudessa Kokemuksia kokonaisuudesta : tutkielma kehollisuuden ja maailmankatsomuksen suhteesta buenosairesilaisten joogaavien katolisten keskuudessa
title_full_unstemmed Kokemuksia kokonaisuudesta : tutkielma kehollisuuden ja maailmankatsomuksen suhteesta buenosairesilaisten joogaavien katolisten keskuudessa Kokemuksia kokonaisuudesta : tutkielma kehollisuuden ja maailmankatsomuksen suhteesta buenosairesilaisten joogaavien katolisten keskuudessa
title_short Kokemuksia kokonaisuudesta
title_sort kokemuksia kokonaisuudesta tutkielma kehollisuuden ja maailmankatsomuksen suhteesta buenosairesilaisten joogaavien katolisten keskuudessa
title_sub tutkielma kehollisuuden ja maailmankatsomuksen suhteesta buenosairesilaisten joogaavien katolisten keskuudessa
title_txtP Kokemuksia kokonaisuudesta : tutkielma kehollisuuden ja maailmankatsomuksen suhteesta buenosairesilaisten joogaavien katolisten keskuudessa
topic Jooga katolilaisuus kehollisuus maailmankatsomus henkisyys kehoantropologia symboliantropologia identiteetti kehollinen kokemus henkinen kokemus rituaali merkitys jooga katolisuus ruumiillisuus antropologia kokemukset rituaalit merkitykset Buenos Aires
topic_facet Buenos Aires Jooga antropologia henkinen kokemus henkisyys identiteetti jooga katolilaisuus katolisuus kehoantropologia kehollinen kokemus kehollisuus kokemukset maailmankatsomus merkitykset merkitys rituaali rituaalit ruumiillisuus symboliantropologia
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/26801 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011041610660
work_keys_str_mv AT ylönenhannaleena kokemuksiakokonaisuudestatutkielmakehollisuudenjamaailmankatsomuksensuhteestabu