Lukiolaisten taustakäsityksistä ja tehtävien esitystapojen hallinnasta mekaniikassa

Bibliographic Details
Main Author: Talikka, Aku
Other Authors: Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Faculty of Sciences, Fysiikan laitos, Department of Physics, University of Jyväskylä, Jyväskylän yliopisto, Fysiikka, Physics, 4021
Format: Master's thesis
Language:fin
Published: 2010
Subjects:
Online Access: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/26525
_version_ 1780992253903241216
annif_keywords_txtF_mv mekaniikka lukio käsitykset representaatio oppiminen
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p3753 http://www.yso.fi/onto/yso/p7401 http://www.yso.fi/onto/yso/p6333 http://www.yso.fi/onto/yso/p1407 http://www.yso.fi/onto/yso/p2945
author Talikka, Aku
author2 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Faculty of Sciences Fysiikan laitos Department of Physics University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Fysiikka Physics 4021
author_facet Talikka, Aku Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Faculty of Sciences Fysiikan laitos Department of Physics University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Fysiikka Physics 4021 Talikka, Aku
author_sort Talikka, Aku
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
first_indexed 2023-03-22T09:59:01Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Lukiolaisten taustak&#xE4;sityksist&#xE4; ja teht&#xE4;vien esitystapojen hallinnasta mekaniikassa</title><creator>Talikka, Aku</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Sciences</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Fysiikan laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Physics</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Fysiikka</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Physics</contributor><contributor type="oppiainekoodi">4021</contributor><subject type="other">representaatio</subject><subject type="other">pedagogiikka</subject><subject type="other">k&#xE4;sitteellinen oppiminen</subject><subject type="other">lukio</subject><subject type="other">mekaniikka</subject><subject type="yso">representaatio</subject><subject type="yso">pedagogiikka</subject><subject type="yso">lukio</subject><subject type="yso">oppiminen</subject><subject type="yso">mekaniikka</subject><available>2011-02-04T22:25:24Z</available><issued>2010</issued><type lang="fi">Pro gradu</type><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><identifier type="other">oai:jykdok.linneanet.fi:1148042</identifier><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/26525</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-201102051747</identifier><language type="iso">fin</language><rights lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><rights lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="accesslevel" lang="fi">openAccess</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201102051747</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/26525/5/URN_NBN_fi_jyu-201102051747.pdf" name="URN_NBN_fi_jyu-201102051747.pdf" type="application/pdf" length="298473" sequence="5"/><recordID>123456789_26525</recordID></qualifieddc>
hierarchy_parent_title Institutional Repository
id jyx.123456789_26525
institution JYU
language fin
last_indexed 2023-07-03T20:13:35Z
main_date 2010-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2010
media_type_str_mv 0/application/ 1/application/pdf/
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/26525\/5\/URN_NBN_fi_jyu-201102051747.pdf","text":"URN_NBN_fi_jyu-201102051747.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
publication_first_indexed 2010-03-22T09:59:01Z
publishDate 2010
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Talikka, Aku Lukiolaisten taustakäsityksistä ja tehtävien esitystapojen hallinnasta mekaniikassa representaatio pedagogiikka käsitteellinen oppiminen lukio mekaniikka oppiminen
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_26525&index=0&size=large
title Lukiolaisten taustakäsityksistä ja tehtävien esitystapojen hallinnasta mekaniikassa
title_full Lukiolaisten taustakäsityksistä ja tehtävien esitystapojen hallinnasta mekaniikassa
title_fullStr Lukiolaisten taustakäsityksistä ja tehtävien esitystapojen hallinnasta mekaniikassa Lukiolaisten taustakäsityksistä ja tehtävien esitystapojen hallinnasta mekaniikassa
title_full_unstemmed Lukiolaisten taustakäsityksistä ja tehtävien esitystapojen hallinnasta mekaniikassa Lukiolaisten taustakäsityksistä ja tehtävien esitystapojen hallinnasta mekaniikassa
title_short Lukiolaisten taustakäsityksistä ja tehtävien esitystapojen hallinnasta mekaniikassa
title_sort lukiolaisten taustakäsityksistä ja tehtävien esitystapojen hallinnasta mekaniikassa
title_txtP Lukiolaisten taustakäsityksistä ja tehtävien esitystapojen hallinnasta mekaniikassa
topic representaatio pedagogiikka käsitteellinen oppiminen lukio mekaniikka oppiminen
topic_facet käsitteellinen oppiminen lukio mekaniikka oppiminen pedagogiikka representaatio
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/26525 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201102051747
work_keys_str_mv AT talikkaaku lukiolaistentaustakäsityksistäjatehtävienesitystapojenhallinnastamekaniikassa