_version_ 1780992474398851072
annif_keywords_txtF_mv opetus peruskoulu yhteyttäminen oppiminen koululaiset
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p2630 http://www.yso.fi/onto/yso/p2518 http://www.yso.fi/onto/yso/p3008 http://www.yso.fi/onto/yso/p2945 http://www.yso.fi/onto/yso/p16485
author Mörsky, Virve Pajunen, Maija
author2 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Faculty of Sciences Bio- ja ympäristötieteiden laitos Department of Biological and Environmental Science University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Biologian opettajankoulutus Teacher education programme in Biology 4014
author_facet Mörsky, Virve Pajunen, Maija Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Faculty of Sciences Bio- ja ympäristötieteiden laitos Department of Biological and Environmental Science University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Biologian opettajankoulutus Teacher education programme in Biology 4014 Mörsky, Virve Pajunen, Maija
author_sort Mörsky, Virve
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
first_indexed 2023-03-22T10:00:15Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Peruskoulun 8-luokkalaisten ymm&#xE4;rrys yhteytt&#xE4;misest&#xE4; ja opetuksen vaikutus ymm&#xE4;rrykseen</title><creator>M&#xF6;rsky, Virve</creator><creator>Pajunen, Maija</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Sciences</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Bio- ja ymp&#xE4;rist&#xF6;tieteiden laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Biological and Environmental Science</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Biologian opettajankoulutus</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Teacher education programme in Biology</contributor><contributor type="oppiainekoodi">4014</contributor><subject type="other">Ajattelu</subject><subject type="other">konstruktivismi</subject><subject type="other">opetus</subject><subject type="other">oppiminen</subject><subject type="other">yhteytt&#xE4;minen</subject><subject type="other">virhek&#xE4;sitys</subject><subject type="yso">oppimisprosessi</subject><subject type="yso">ajattelu</subject><subject type="yso">konstruktivismi</subject><subject type="yso">opetus</subject><subject type="yso">oppiminen</subject><subject type="yso">yhteytt&#xE4;minen</subject><available>2010-09-09T15:44:48Z</available><issued>2010</issued><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><identifier type="other">oai:jykdok.linneanet.fi:1135824</identifier><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/24971</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-201009092547</identifier><language type="iso">fin</language><rights lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><rights lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="accesslevel" lang="fi">openAccess</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201009092547</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/24971/5/URN_NBN_fi_jyu-201009092547.pdf" name="URN_NBN_fi_jyu-201009092547.pdf" type="application/pdf" length="6634404" sequence="5"/><recordID>123456789_24971</recordID></qualifieddc>
hierarchy_parent_title Institutional Repository
id jyx.123456789_24971
institution JYU
language fin
last_indexed 2023-07-03T20:14:12Z
main_date 2010-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2010
media_type_str_mv 0/application/ 1/application/pdf/
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/24971\/5\/URN_NBN_fi_jyu-201009092547.pdf","text":"URN_NBN_fi_jyu-201009092547.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
publication_first_indexed 2010-03-22T10:00:15Z
publishDate 2010
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Mörsky, Virve Pajunen, Maija Peruskoulun 8-luokkalaisten ymmärrys yhteyttämisestä ja opetuksen vaikutus ymmärrykseen Ajattelu konstruktivismi opetus oppiminen yhteyttäminen virhekäsitys oppimisprosessi ajattelu
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_24971&index=0&size=large
title Peruskoulun 8-luokkalaisten ymmärrys yhteyttämisestä ja opetuksen vaikutus ymmärrykseen
title_full Peruskoulun 8-luokkalaisten ymmärrys yhteyttämisestä ja opetuksen vaikutus ymmärrykseen
title_fullStr Peruskoulun 8-luokkalaisten ymmärrys yhteyttämisestä ja opetuksen vaikutus ymmärrykseen Peruskoulun 8-luokkalaisten ymmärrys yhteyttämisestä ja opetuksen vaikutus ymmärrykseen
title_full_unstemmed Peruskoulun 8-luokkalaisten ymmärrys yhteyttämisestä ja opetuksen vaikutus ymmärrykseen Peruskoulun 8-luokkalaisten ymmärrys yhteyttämisestä ja opetuksen vaikutus ymmärrykseen
title_short Peruskoulun 8-luokkalaisten ymmärrys yhteyttämisestä ja opetuksen vaikutus ymmärrykseen
title_sort peruskoulun 8 luokkalaisten ymmärrys yhteyttämisestä ja opetuksen vaikutus ymmärrykseen
title_txtP Peruskoulun 8-luokkalaisten ymmärrys yhteyttämisestä ja opetuksen vaikutus ymmärrykseen
topic Ajattelu konstruktivismi opetus oppiminen yhteyttäminen virhekäsitys oppimisprosessi ajattelu
topic_facet Ajattelu ajattelu konstruktivismi opetus oppiminen oppimisprosessi virhekäsitys yhteyttäminen
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/24971 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201009092547
work_keys_str_mv AT mörskyvirve peruskoulun8luokkalaistenymmärrysyhteyttämisestäjaopetuksenvaikutusymmärrykseen