_version_ 1799170975663652864
annif_keywords_txtF_mv narratiivisuus omaelämäkerrallisuus sukupuoli päiväkirjat narratiivinen tutkimus
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p10164 http://www.yso.fi/onto/yso/p16155 http://www.yso.fi/onto/yso/p5291 http://www.yso.fi/onto/yso/p2717 http://www.yso.fi/onto/yso/p22220
author Sääskilahti, Nina
author2 Humanistinen tiedekunta Faculty of Humanities Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Department of Art and Cultural Studies University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Nykykulttuurin tutkimus Contemporary Culture 318
author_facet Sääskilahti, Nina Humanistinen tiedekunta Faculty of Humanities Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Department of Art and Cultural Studies University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Nykykulttuurin tutkimus Contemporary Culture 318 Sääskilahti, Nina
author_sort Sääskilahti, Nina
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
faculty_txtF Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
first_indexed 2023-02-07T21:00:54Z
format Lisensiaatintyö
format_ext_str_mv Opinnäyte Lisensiaatintyö
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Narratiivisuus ja p&#xE4;iv&#xE4;kirjan aika : sukupuoli, temporaalisuus ja kulttuurin muutos p&#xE4;iv&#xE4;kirjan omael&#xE4;m&#xE4;kerrallisissa diskursseissa</title><creator>S&#xE4;&#xE4;skilahti, Nina</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Humanistinen tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Humanities</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Art and Cultural Studies</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Nykykulttuurin tutkimus</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Contemporary Culture</contributor><contributor type="oppiainekoodi">318</contributor><subject type="yso">p&#xE4;iv&#xE4;kirjat</subject><subject type="yso">narratiivinen tutkimus</subject><subject type="yso">narratiivisuus</subject><subject type="yso">sukupuoli</subject><subject type="yso">temporaalisuus</subject><subject type="yso">kulttuurin muutos</subject><subject type="yso">omael&#xE4;m&#xE4;kerrallisuus</subject><subject type="yso">tekstianalyysi</subject><available>2009-09-22T09:16:49Z</available><issued>2009</issued><type lang="en">Licentiate thesis</type><type lang="fi">Lisensiaatinty&#xF6;</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/21782</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-200909223932</identifier><language type="iso">fin</language><rights>In Copyright</rights><rights type="accesslevel">openAccess</rights><rights type="url">https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-200909223932</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/21782/1/URN_NBN_fi_jyu-200909223932.pdf" name="URN_NBN_fi_jyu-200909223932.pdf" type="application/pdf" length="1326298" sequence="1"/><recordID>123456789_21782</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_21782
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:02:08Z
main_date 2009-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2009
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/21782\/1\/URN_NBN_fi_jyu-200909223932.pdf","text":"URN_NBN_fi_jyu-200909223932.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 318
publication_first_indexed 2009-02-07T21:00:54Z
publishDate 2009
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Sääskilahti, Nina Narratiivisuus ja päiväkirjan aika : sukupuoli, temporaalisuus ja kulttuurin muutos päiväkirjan omaelämäkerrallisissa diskursseissa päiväkirjat narratiivinen tutkimus narratiivisuus sukupuoli temporaalisuus kulttuurin muutos omaelämäkerrallisuus tekstianalyysi
subject_txtF Nykykulttuurin tutkimus
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_21782&index=0&size=large
title Narratiivisuus ja päiväkirjan aika : sukupuoli, temporaalisuus ja kulttuurin muutos päiväkirjan omaelämäkerrallisissa diskursseissa
title_full Narratiivisuus ja päiväkirjan aika : sukupuoli, temporaalisuus ja kulttuurin muutos päiväkirjan omaelämäkerrallisissa diskursseissa
title_fullStr Narratiivisuus ja päiväkirjan aika : sukupuoli, temporaalisuus ja kulttuurin muutos päiväkirjan omaelämäkerrallisissa diskursseissa Narratiivisuus ja päiväkirjan aika : sukupuoli, temporaalisuus ja kulttuurin muutos päiväkirjan omaelämäkerrallisissa diskursseissa
title_full_unstemmed Narratiivisuus ja päiväkirjan aika : sukupuoli, temporaalisuus ja kulttuurin muutos päiväkirjan omaelämäkerrallisissa diskursseissa Narratiivisuus ja päiväkirjan aika : sukupuoli, temporaalisuus ja kulttuurin muutos päiväkirjan omaelämäkerrallisissa diskursseissa
title_short Narratiivisuus ja päiväkirjan aika
title_sort narratiivisuus ja päiväkirjan aika sukupuoli temporaalisuus ja kulttuurin muutos päiväkirjan omaelämäkerrallisissa diskursseissa
title_sub sukupuoli, temporaalisuus ja kulttuurin muutos päiväkirjan omaelämäkerrallisissa diskursseissa
title_txtP Narratiivisuus ja päiväkirjan aika : sukupuoli, temporaalisuus ja kulttuurin muutos päiväkirjan omaelämäkerrallisissa diskursseissa
topic päiväkirjat narratiivinen tutkimus narratiivisuus sukupuoli temporaalisuus kulttuurin muutos omaelämäkerrallisuus tekstianalyysi
topic_facet kulttuurin muutos narratiivinen tutkimus narratiivisuus omaelämäkerrallisuus päiväkirjat sukupuoli tekstianalyysi temporaalisuus
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/21782 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-200909223932
work_keys_str_mv AT sääskilahtinina narratiivisuusjapäiväkirjanaikasukupuolitemporaalisuusjakulttuurinmuutospäiväkir