_version_ 1780989775254126592
annif_keywords_txtF_mv liikunta naiset ikääntyminen tasapaino harjoittelu
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p916 http://www.yso.fi/onto/yso/p16991 http://www.yso.fi/onto/yso/p5056 http://www.yso.fi/onto/yso/p7758 http://www.yso.fi/onto/yso/p26412
author Jaakonsaari, Mikko
author2 Liikuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences Terveystieteiden laitos Department of Health Sciences University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Gerontologia ja kansanterveys Gerontology and Public Health 50423
author_facet Jaakonsaari, Mikko Liikuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences Terveystieteiden laitos Department of Health Sciences University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Gerontologia ja kansanterveys Gerontology and Public Health 50423 Jaakonsaari, Mikko
author_sort Jaakonsaari, Mikko
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
first_indexed 2023-03-22T09:57:10Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Ik&#xE4;moto-liikuntarataharjoittelun vaikutukset ik&#xE4;&#xE4;ntyvien naisten tasapainoon ja ketteryyteen</title><creator>Jaakonsaari, Mikko</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Liikuntatieteellinen tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Sport and Health Sciences</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Terveystieteiden laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Health Sciences</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Gerontologia ja kansanterveys</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Gerontology and Public Health</contributor><contributor type="oppiainekoodi">50423</contributor><subject type="yso">ik&#xE4;&#xE4;ntyminen</subject><subject type="yso">naiset</subject><subject type="yso">liikunta</subject><subject type="yso">tasapaino</subject><subject type="yso">telinevoimistelu</subject><subject type="yso">liikuntakyky</subject><subject type="yso">harjoittelu</subject><subject type="yso">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</subject><available>2009-09-07T11:12:23Z</available><issued>2009</issued><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><identifier type="other">oai:jykdok.linneanet.fi:1109960</identifier><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/21735</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-200909023867</identifier><language type="iso">fin</language><rights lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><rights lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="accesslevel" lang="fi">openAccess</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-200909023867</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/21735/1/URN_NBN_fi_jyu-200909023867.pdf" name="URN_NBN_fi_jyu-200909023867.pdf" type="application/pdf" length="1101031" sequence="1"/><recordID>123456789_21735</recordID></qualifieddc>
hierarchy_parent_title Institutional Repository
id jyx.123456789_21735
institution JYU
language fin
last_indexed 2023-07-03T20:12:44Z
main_date 2009-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2009
media_type_str_mv 0/application/ 1/application/pdf/
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/21735\/1\/URN_NBN_fi_jyu-200909023867.pdf","text":"URN_NBN_fi_jyu-200909023867.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
publication_first_indexed 2009-03-22T09:57:10Z
publishDate 2009
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Jaakonsaari, Mikko Ikämoto-liikuntarataharjoittelun vaikutukset ikääntyvien naisten tasapainoon ja ketteryyteen ikääntyminen naiset liikunta tasapaino telinevoimistelu liikuntakyky harjoittelu Jyväskylä
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_21735&index=0&size=large
title Ikämoto-liikuntarataharjoittelun vaikutukset ikääntyvien naisten tasapainoon ja ketteryyteen
title_full Ikämoto-liikuntarataharjoittelun vaikutukset ikääntyvien naisten tasapainoon ja ketteryyteen
title_fullStr Ikämoto-liikuntarataharjoittelun vaikutukset ikääntyvien naisten tasapainoon ja ketteryyteen Ikämoto-liikuntarataharjoittelun vaikutukset ikääntyvien naisten tasapainoon ja ketteryyteen
title_full_unstemmed Ikämoto-liikuntarataharjoittelun vaikutukset ikääntyvien naisten tasapainoon ja ketteryyteen Ikämoto-liikuntarataharjoittelun vaikutukset ikääntyvien naisten tasapainoon ja ketteryyteen
title_short Ikämoto-liikuntarataharjoittelun vaikutukset ikääntyvien naisten tasapainoon ja ketteryyteen
title_sort ikämoto liikuntarataharjoittelun vaikutukset ikääntyvien naisten tasapainoon ja ketteryyteen
title_txtP Ikämoto-liikuntarataharjoittelun vaikutukset ikääntyvien naisten tasapainoon ja ketteryyteen
topic ikääntyminen naiset liikunta tasapaino telinevoimistelu liikuntakyky harjoittelu Jyväskylä
topic_facet Jyväskylä harjoittelu ikääntyminen liikunta liikuntakyky naiset tasapaino telinevoimistelu
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/21735 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-200909023867
work_keys_str_mv AT jaakonsaarimikko ikämotoliikuntarataharjoittelunvaikutuksetikääntyviennaistentasapainoonjaketter