_version_ 1799835595289133056
annif_keywords_txtF_mv tietokannat tietojenkäsittelytieteet hallintajärjestelmät relaatiotietokannat kuvauskielet
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p3056 http://www.yso.fi/onto/yso/p21029 http://www.yso.fi/onto/yso/p16975 http://www.yso.fi/onto/yso/p18424 http://www.yso.fi/onto/yso/p165
author Imeläinen, Jani
author2 Informaatioteknologian tiedekunta Faculty of Information Technology Informaatioteknologia Information Technology University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Tietojärjestelmätiede Information Systems Science
author_facet Imeläinen, Jani Informaatioteknologian tiedekunta Faculty of Information Technology Informaatioteknologia Information Technology University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Tietojärjestelmätiede Information Systems Science Imeläinen, Jani
author_sort Imeläinen, Jani
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Informaatioteknologia
faculty_txtF Informaatioteknologian tiedekunta
first_indexed 2012-12-06T00:00:15Z
format Kandityö
format_ext_str_mv Opinnäyte Kandityö
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>XML-kieliperhe tietokannan hallintaj&#xE4;rjestelmien n&#xE4;k&#xF6;kulmasta</title><creator>Imel&#xE4;inen, Jani</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Informaatioteknologian tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Information Technology</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Informaatioteknologia</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Information Technology</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Tietoj&#xE4;rjestelm&#xE4;tiede</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Information Systems Science</contributor><subject type="other" lang="en">tietokannat</subject><subject type="other" lang="en">kuvauskielet</subject><subject type="other" lang="en">XML</subject><subject type="other" lang="fi">hallintaj&#xE4;rjestelm&#xE4;t</subject><available>2009-04-09T10:33:54Z</available><issued>2006</issued><type lang="fi">Kandidaatintutkielma</type><type lang="en">Bachelor's thesis</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/19884</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-200904071386</identifier><language type="iso">fin</language><rights lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><rights lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="accesslevel" lang="fi">openAccess</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-200904071386</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/19884/1/Jani%20Imel%c3%a4inen.pdf" name="Jani Imel&#xE4;inen.pdf" type="application/pdf" length="305276" sequence="1"/><recordID>123456789_19884</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_19884
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:00:53Z
main_date 2006-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2006
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/19884\/1\/Jani%20Imel%c3%a4inen.pdf","text":"Jani Imel\u00e4inen.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 601
publication_first_indexed 2006-12-06T00:00:15Z
publishDate 2006
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Imeläinen, Jani XML-kieliperhe tietokannan hallintajärjestelmien näkökulmasta tietokannat kuvauskielet XML hallintajärjestelmät
subject_txtF Tietojärjestelmätiede
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_19884&index=0&size=large
title XML-kieliperhe tietokannan hallintajärjestelmien näkökulmasta
title_full XML-kieliperhe tietokannan hallintajärjestelmien näkökulmasta
title_fullStr XML-kieliperhe tietokannan hallintajärjestelmien näkökulmasta XML-kieliperhe tietokannan hallintajärjestelmien näkökulmasta
title_full_unstemmed XML-kieliperhe tietokannan hallintajärjestelmien näkökulmasta XML-kieliperhe tietokannan hallintajärjestelmien näkökulmasta
title_short XML-kieliperhe tietokannan hallintajärjestelmien näkökulmasta
title_sort xml kieliperhe tietokannan hallintajärjestelmien näkökulmasta
title_txtP XML-kieliperhe tietokannan hallintajärjestelmien näkökulmasta
topic tietokannat kuvauskielet XML hallintajärjestelmät
topic_facet XML hallintajärjestelmät kuvauskielet tietokannat
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/19884 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-200904071386
work_keys_str_mv AT imeläinenjani xmlkieliperhetietokannanhallintajärjestelmiennäkökulmasta