_version_ 1799835593047277568
annif_keywords_txtF_mv oppiva organisaatio tietämyksenhallinta organisaatiot apuvälineet yhteisöviestintä
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p9728 http://www.yso.fi/onto/yso/p9226 http://www.yso.fi/onto/yso/p272 http://www.yso.fi/onto/yso/p9044 http://www.yso.fi/onto/yso/p26123
author Särkinen, Juha
author2 Informaatioteknologian tiedekunta Faculty of Information Technology Informaatioteknologia Information Technology University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Tietojärjestelmätiede Information Systems Science
author_facet Särkinen, Juha Informaatioteknologian tiedekunta Faculty of Information Technology Informaatioteknologia Information Technology University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Tietojärjestelmätiede Information Systems Science Särkinen, Juha
author_sort Särkinen, Juha
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Informaatioteknologia
faculty_txtF Informaatioteknologian tiedekunta
first_indexed 2012-12-06T00:00:13Z
format Kandityö
format_ext_str_mv Opinnäyte Kandityö
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>S&#xE4;hk&#xF6;isten viestint&#xE4;v&#xE4;lineiden k&#xE4;ytt&#xF6; tiet&#xE4;myksen jakamisen apuv&#xE4;linein&#xE4; ja oppivan organisaation tukena</title><creator>S&#xE4;rkinen, Juha</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Informaatioteknologian tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Information Technology</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Informaatioteknologia</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Information Technology</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Tietoj&#xE4;rjestelm&#xE4;tiede</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Information Systems Science</contributor><subject type="other" lang="en">Ryhm&#xE4;n toimintaa helpottavat j&#xE4;rjestelm&#xE4;t: (GSS, GDSS, GNSS, GCSS)</subject><subject type="other" lang="en">audioneuvottelu</subject><subject type="other" lang="en">videoneuvottelu</subject><subject type="other" lang="en">oppiva organisaatio</subject><subject type="other" lang="en">tiet&#xE4;mys</subject><subject type="other" lang="fi">jakaminen</subject><available>2009-03-20T13:07:23Z</available><issued>2006</issued><type lang="fi">Kandidaatintutkielma</type><type lang="en">Bachelor's thesis</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/19700</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-200903191184</identifier><language type="iso">fin</language><rights type="accesslevel" lang="fi">restrictedAccess</rights><rights type="accessrights" lang="en">This material has a restricted access due to copyright reasons.</rights><rights type="accessrights" lang="fi">Luettavissa tekij&#xE4;noikeudellisista syist&#xE4; vain Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopiston Tietojenk&#xE4;sittelytieteiden laitoksella.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-200903191184</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/19700/1/Juha.S%c3%a4rkinen.pdf" name="Juha.S&#xE4;rkinen.pdf" type="application/pdf" length="211191" sequence="1"/><recordID>123456789_19700</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_19700
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:02:09Z
main_date 2006-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2006
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/19700\/1\/Juha.S%c3%a4rkinen.pdf","text":"Juha.S\u00e4rkinen.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 601
publication_first_indexed 2006-12-06T00:00:13Z
publishDate 2006
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Särkinen, Juha Sähköisten viestintävälineiden käyttö tietämyksen jakamisen apuvälineinä ja oppivan organisaation tukena Ryhmän toimintaa helpottavat järjestelmät: (GSS, GDSS, GNSS, GCSS) audioneuvottelu videoneuvottelu oppiva organisaatio tietämys jakaminen
subject_txtF Tietojärjestelmätiede
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_19700&index=0&size=large
title Sähköisten viestintävälineiden käyttö tietämyksen jakamisen apuvälineinä ja oppivan organisaation tukena
title_full Sähköisten viestintävälineiden käyttö tietämyksen jakamisen apuvälineinä ja oppivan organisaation tukena
title_fullStr Sähköisten viestintävälineiden käyttö tietämyksen jakamisen apuvälineinä ja oppivan organisaation tukena Sähköisten viestintävälineiden käyttö tietämyksen jakamisen apuvälineinä ja oppivan organisaation tukena
title_full_unstemmed Sähköisten viestintävälineiden käyttö tietämyksen jakamisen apuvälineinä ja oppivan organisaation tukena Sähköisten viestintävälineiden käyttö tietämyksen jakamisen apuvälineinä ja oppivan organisaation tukena
title_short Sähköisten viestintävälineiden käyttö tietämyksen jakamisen apuvälineinä ja oppivan organisaation tukena
title_sort sähköisten viestintävälineiden käyttö tietämyksen jakamisen apuvälineinä ja oppivan organisaation tukena
title_txtP Sähköisten viestintävälineiden käyttö tietämyksen jakamisen apuvälineinä ja oppivan organisaation tukena
topic Ryhmän toimintaa helpottavat järjestelmät: (GSS, GDSS, GNSS, GCSS) audioneuvottelu videoneuvottelu oppiva organisaatio tietämys jakaminen
topic_facet Ryhmän toimintaa helpottavat järjestelmät: (GSS, GDSS, GNSS, GCSS) audioneuvottelu jakaminen oppiva organisaatio tietämys videoneuvottelu
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/19700 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-200903191184
work_keys_str_mv AT särkinenjuha sähköistenviestintävälineidenkäyttötietämyksenjakamisenapuvälineinäjaoppivanorganis