_version_ 1799835578872627200
author Marin, Jaana
author2 Faculty of Humanities and Social Sciences Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Kieli- ja viestintätieteiden laitos Department of Language and Communication Studies University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Romance philology Romaaninen filologia
author_facet Marin, Jaana Faculty of Humanities and Social Sciences Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Kieli- ja viestintätieteiden laitos Department of Language and Communication Studies University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Romance philology Romaaninen filologia Marin, Jaana
author_sort Marin, Jaana
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Kieli- ja viestintätieteiden laitos
faculty_txtF Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
first_indexed 2012-12-06T00:00:04Z
format Kandityö
format_ext_str_mv Opinnäyte Kandityö
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>L'hypercorrectisme dans les bandes dessin&#xE9;es</title><creator>Marin, Jaana</creator><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Humanities and Social Sciences</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Kieli- ja viestint&#xE4;tieteiden laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Language and Communication Studies</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Romance philology</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Romaaninen filologia</contributor><subject type="other" lang="en">ranskan kieli</subject><subject type="other" lang="en">puhekielen tutkimus</subject><subject type="other" lang="en">sarjakuvataide</subject><available>2008-10-01T09:23:56Z</available><issued>2008</issued><type lang="en">Bachelor's thesis</type><type lang="fi">Kandidaatintutkielma</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/18950</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-200810015778</identifier><language type="iso">fre</language><rights lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><rights lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="accesslevel" lang="en">openAccess</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-200810015778</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/18950/1/20070527_Jaana_Marin.pdf" name="20070527_Jaana_Marin.pdf" type="application/pdf" length="156373" sequence="1"/><recordID>123456789_18950</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_18950
language fra
last_indexed 2024-05-13T20:02:29Z
main_date 2008-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2008
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/18950\/1\/20070527_Jaana_Marin.pdf","text":"20070527_Jaana_Marin.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
publication_first_indexed 2008-12-06T00:00:04Z
publishDate 2008
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Marin, Jaana L'hypercorrectisme dans les bandes dessinées ranskan kieli puhekielen tutkimus sarjakuvataide
subject_txtF Romaaninen filologia
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_18950&index=0&size=large
title L'hypercorrectisme dans les bandes dessinées
title_full L'hypercorrectisme dans les bandes dessinées
title_fullStr L'hypercorrectisme dans les bandes dessinées L'hypercorrectisme dans les bandes dessinées
title_full_unstemmed L'hypercorrectisme dans les bandes dessinées L'hypercorrectisme dans les bandes dessinées
title_short L'hypercorrectisme dans les bandes dessinées
title_sort l hypercorrectisme dans les bandes dessinées
title_txtP L'hypercorrectisme dans les bandes dessinées
topic ranskan kieli puhekielen tutkimus sarjakuvataide
topic_facet puhekielen tutkimus ranskan kieli sarjakuvataide
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/18950 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-200810015778
work_keys_str_mv AT marinjaana lhypercorrectismedanslesbandesdessinees