Table of Contents:
 • 1. Tutustumassa suomalaiseen kulttuuriin.
 • 2. Opiskelijavaihto osana kansainvälistä kanssakäymistä.
 • 3. Akateeminen globalisaatio.
 • 4. Tutkimustehtävä.
 • 5. Tutkimuksen toteuttaminen.
 • 6. Akateeminen ja kulttuurinen matka Suomeen.
 • 7. Mielikuvat kanssakäymisessä.
 • 8. Ulkomaalaisten opiskelijoiden reviiri.
 • 9. Ulkomailla opiskelu kulttuurisena kehitystehtävänä.
 • 10. Johtopäätökset kansainvälistymisestä.
 • 11. Tutkimuksen toteutuksen arviointia.