Description
Item Description:Väitöstyö oli osa laajempaa tutkimushanketta, joka tunnetaan nimellä Sambian lasten lukutaidon tuki -hanke (Reading Support for Zambian children) RESUZ.